Quinx - transforming the way we live and work

Quinx is een internationale consultancy organisatie, gevestigd in België
en Nederland.           

De kern en de kunst van het werk van Quinx is het faciliteren van verandering naar een betere kwaliteit van werk en leven. We doen dit via verschillende en vernieuwende vormen van consultancy, coaching, trainingen, workshops en teambuilding.

Individuen, teams en organisaties komen naar ons toe, omdat ze zich willen ontwikkelen. Wij creëren een leerveld, dat zowel uitdagend als veilig is, waarin verandering en groei kan plaatsvinden.

We werken zowel in organisaties, voor maatschappelijk gerichte projecten, als voor particulieren.


De eigenheid van wat we doen bestaat uit drie kenmerken:

Diepgang

Mensen gaan bij ons door een proces heen dat wezenlijk raakt. De beweging van ego naar ziel is hoe we de curve van ontwikkeling aanpakken.  

Innovatie

Onze trainers hebben expertise in uiteenlopende methodieken. Wij ontwerpen en we improviseren - Dat wat nodig is om mensen naar een volgend niveau te brengen zetten we in.

Community

Ons werk brengt meestal een zekere magie tussen mensen teweeg. Onze klanten refereren vaak aan dat 'Quinxy-gevoel​': authentiek, verbonden en sprankelend.

Nieuws

Stilte en Leiderschap 11-14 oktober, Stiltehoeve Metanoia, Damme, B
Vrouw en Impact,  14 - 15 november 2016
Koningsteen, Kapelle-op-den-Bos

Nieuws


In najaar 2016 ondersteunen we het project Samen Inburgeren

Nieuws

Reis naar je Bron, Sinaï 15 - 23 oktober

Embodying the true Masculine 27-27nov. B

© COPYRIGHT 2016 - QUINX BUILDING COMMUNITY - WEBSITE MADE BY WEB GIRL