Ik wil een revolutie

Vrouwelijk leiderschap, wat is nodig

Vrouw en impact

Samen met vriendin en collega, Celeste Neelen ben ik al meer dan 10 jaar bezig met het ontwikkelen en faciliteren  van workshops, programma’s,  specifiek voor vrouwen.  Inderdaad vanuit de gedachte dat het belangrijk is dat vrouwen meer uit de verf komen, dat ze meer in hun kracht gaan staan en dat ze meer en meer die kwaliteiten, zo eigen aan vrouwen, gaan inzetten, zowel op het werk, thuis, als in het maatschappelijke leven.…

Maar in onze programma’s proberen we meer dan dat te doen!
We kijken verder!
We kijken dieper!

 We geven veel aandacht aan wat er nodig is om vrouwelijk potentieel voller in te brengen!
Wat heb je nodig om je kwaliteiten voller in te kunnen zetten?
Wat is er nodig om vanuit wie je ten diepste bent te bewegen in deze wereld?
Wat is er nodig voor vrouwen om meer impact te hebben?
Wat is er nodig om een klimaat te creëren waarin we kunnen floreren?

Wat is het probleem en hoe pakken we het aan?

En alle antwoorden die we krijgen op deze vragen verwijzen naar de nood voor een Revolutie!!
“Problemen kunnen niet opgelost worden op het niveau waarin ze bestaan” Dit wordt vaak beweerd en het klopt ook. Om duurzaam te veranderen is het bijna altijd nodig om out of the box te gaan denken en bewegen, om een wezenlijke ‘shift’ te maken, vanuit een nieuw narratief. Zo ook hier.

Het is een probleem dat vrouwelijke kwaliteiten nog steeds minder gezien, gehoord en gewaardeerd worden in onze huidige manier van denken, werken en leven. Het is een probleem dat vrouwen daarom nog harder hun best gaan doen, nog harder gaan werken om te voldoen aan de eisen die onze huidige maatschappij stelt. Het is een probleem dat hierdoor de burn-out cijfers onder, met name jonge vrouwen, de pan uit rijzen.

Het is een probleem.
En de belangrijke les die we leren : Het is niet op te lossen door nog harder ons best te doen, nog harder te gaan werken. Want dat zorgt ervoor dat we te vaak moe zijn. Leeg, uitgeblust, opgebrand. En het meest pijnlijke en verdrietige is dat we daardoor steeds verder verwijderd raken van ons eigen lijf, ons eigen ‘aanvoelen’, onze intuïtie, ons dieper weten. En dat we hierdoor dus juist die waardevolle kwaliteiten en talenten niet meer kunnen aanboren.

Dus ja, vrouwelijk leiderschap, nodig en zeer gewenst. Maar, om daar toe te komen, is het volgens mij echt onontkomelijk om eerst en vooral de moed te hebben om onze  huidige manier van werken  en leven in vraag te stellen. Om uiteindelijk andere keuze’s te maken en niet meer mee te doen in hoe we het nu al jaren doen. Het in stand houden van  een klimaat waarin productiever, drukker, meer en sneller de maat is. Om echt uit de verf te komen als vrouw, om diepgang, vertraging en verbinding te vinden en te creëren, is het absoluut nodig om vanuit een ander ritme te gaan werken en leven…Vanuit een meer ‘eigen’ en natuurlijk ritme. En ik ben ervan overtuigd dat dit authentiekere ritme trager is dan wat het huidige klimaat dicteert!

Moed en uitnodiging

We gaan veel moed nodig hebben.
Moed, om niet meer mee te doen.
Moed om te stoppen.
Moed om te ontdekken wat we echt nodig hebben.
Moed om niet meer aan alle verwachtingen te voldoen.

Voor vrouwen en de inzet van meer vrouwelijke kwaliteiten betekent dit dan ook allereerst te leren ontspannen en ruimte te maken. Zonder ontspanning, zonder ruimte voor (en binnen-in)  onszelf, zijn we gewoonweg niet op ons best.

 Ik nodig daarom alle vrouwen uit, om samen, een revolutie in gang te zetten. Laten we een ander pad gaan bewandelen. Een pad van ruimte en ontspanning. Laten we elkaar daarin gaan helpen en ondersteunen. Zodat we niet alleen staan, maar ons gesterkt voelen door een gezamenlijk verlangen, een gedeelde nood. Om samen, onze voeten, ons verlangen, onze intuïtie te gaan volgen. En van daaruit het beste van ons zelf te geven.

En mannen zijn hierin natuurlijk ook van harte welkom!

Vrouwen kunnen zich inschrijven voor onze 2-daagse Vrouw en Impact, op 07 en 08 december 2023.
Begeleiding : Anja Hueber en Celeste Neelen
Locatie : De Heerlijckyt, Geetbets, B
Info : Klik hier of mail anja@quinx.org
Inschrijven via HRDA : klik hier

Terug naar je ZELF

Ann Kasra vertelt over haar traumawerk

Cliënten komen vaak bij me aankloppen als ze al een hele weg hebben afgelegd, al heel wat persoonlijke groei hebben doorgemaakt, issues al verschillende keren met diverse mensen hebben doorgepraat. En toch blijft er een onderliggend gevoel dat ze niet echt zichZELF kunnen zijn, dat ze niet altijd ten volle achter hun acties staan.
Zo werk ik met een leidinggevende die bij me kwam aankloppen omdat hij graag op een andere manier met één van zijn medewerkers wil communiceren. Elke keer als hij een meeting heeft met die medewerker, blokkeert er iets in hem. Hij voelt zich niet op zijn gemak en bereidt in zijn hoofd 10 x het gesprek voor. Er is geen enkele objectieve reden om zo zenuwachtig te zijn en het gesprek loopt meestal ook goed af.
Na de eerste sessie bleek dat de medewerker hem op de één of andere manier doet denken aan zijn vader, die zijn hele jeugd heel sterk aandrong op goede studieresultaten en het kon toch altijd nog net iets beter. Het was nooit goed genoeg. Tot op vandaag wil hij nog onbewust goed genoeg zijn voor zijn vader en legt hij de lat voor zichzelf zeer hoog. Op het moment dat hij dan onbewust aan zijn vader herinnerd wordt, blokkeert hij. Op dat moment stapt hij in zijn trauma en is hij terug de kleine jongen die altijd betere resultaten kon halen, niet meer de man die een gesprek heeft met zijn medewerker. (Trauma blijft vastzitten in het verleden! Dit is iets wat mensen vaak niet beseffen.)

De uitnodiging die ik breng is echt te gaan luisteren naar elke cel en elke stem in hem, zodat elk stuk gezien mag worden. Door stap voor stap de pijn en het verdriet te kunnen toelaten om als kleine jongen niet goed genoeg te zijn, te voelen hoe zijn spieren opspannen en wat er nodig is in het hier en nu om deze terug te ontspannen, kan deze wonde in hem helen.
Het litteken van de wonde zal steeds blijven en tegelijkertijd ontdekken we resources die hem kunnen helpen in het hier en nu, om dichter bij zijn ware ZELF te blijven en om om te gaan met de toxische schaamte van niet goed genoeg te zijn, zelfs al is hij meer dan goed genoeg ?

Deze man besefte niet dat zijn manier van communiceren te maken had met zijn verleden. Andere cliënten komen wel met een bewust trauma of specifieke klachten. Wat de aanleiding ook is, dat maakt niet zoveel uit, het gaat erom dat cliënten na de sessies (terug) bewuster kunnen leven, dichter bij hen ZELF, zodat ze zelf de keuzes kunnen maken en zich niet laten leiden door het verleden. En uiteraard, elk trauma heeft ook een parel, een talent dat je vandaag in je leven kan inzetten. Je ook daar bewust van worden, is zeker een deel van het proces waar we doorgaan.

Hoe ik werk?

One to one sessies van 1 à 1.5 uur.
Ik nodig een nieuwe cliënt uit voor een gratis intake gesprek van 30 min om te kijken waar de cliënt mee wil werken en of we de juiste match zijn.
Veiligheid staat boven alles. Empathie en ruimte voor wat er is, zonder (voor-)oordelen. Ik werk voornamelijk lichaamsgericht, op een holistische manier waarin hoofd, hart en buik een stem krijgen en er zo transformatie en flow kan gecreëerd worden. Stapje voor stapje. Het is de bedoeling om het trauma aan te raken, maar er niet meer opnieuw in te stappen en je jezelf er terug in te verliezen. De manieren van werken van Peter Levine, Bessel van der Kolk, Gabor Maté, … zijn voor mij tools die ik in elke sessie inzet.
Naast individuele sessies, bied ik in samenwerking met Andrea Wandel ook trainingen en persoonlijke groei workshops aan.

Meer info over mijn werk? Vraag vrijblijvend meer info aan via info@quinx.org of kijk op mijn website.

Spirituality for Today

40 years on the spiritual path now.
Bloody hell! Am I very old? Am I very wise? Neither!

Yet my wonder at the mystery of existence only grows, my connection to spirit only strengthens, my capacity to love increases, my spiritual practice becomes more and more exciting, my work seems to receive greater appreciation.

At the same time, my vulnerabilities and limitations become more obvious, 
more tender and acceptable,
less of an obstacle,
more of a doorway.

Spirituality for today

Around me, I see a world of increasing beauty and increasing terror, as we wake up to our collective potential for both love and destruction.
The planetary clock is ticking, it would seem, as our technological power seems to have outstripped our wisdom at this point.
I am worried that the most superficial and hollow voices are the ones receiving the most attention.

So it feels time for me to ‘come out’ more.
I want to breathe new life into the word spirituality,
I want the spiritual voice to be heard, the spiritual perspective to be used.
I want to use my unique gifts, make a contribution to a better world, and encourage you to do the same with yours.

I would love people to realise how joyous the spiritual path can be,
how enriching, how educational, how loving, how crazy, how challenging, how erotic it can be, how socially active it can be.
 

It has to be a spirituality that fits our age, respectful of tradition, critical of tradition, always evolving, always connected to that which never changes.

So the scriptures are turning into podcasts,
the sangha is turning into virtual communities,
the Zendo is turning into Zoom.
While the ground of all being, the formless, never changes.
Can we hold this paradox?

Hence my new podcast series: ‘Spirituality for Today’.
Come and join me as I explore the theory and practices I have developed over the years.
First the What, the How, the Why, the I-haven’t-got-a-clue.
Then on a regular basis I will interview someone different and explore how spirituality affects their lives’.

Find the first podcasts here. By subscribing to the page you will receive a free meditation and the link to our free online live morning meditations. 

Let’s play with spirit,
wrestle with spirit,
flirt with spirit,
merge with spirit,
embody spirit,
express spirit in the world.

Corona – A crises of imagination, a crises of intimacy

A crisis has swept over our planet. As the virus has woven itself into the fabric of society, so have many aspects of our ordinary lives unravelled. We may be in fear about our health and that of our dear ones. We may
have found that our work has ground to a halt. Almost certainly, many of our plans have disintegrated like sandcastles in the oncoming tide. This wind of collective change is probably the strongest many of us in the developed world have felt in our lifetime.
Read more.

Quinx aanbod in tijden van Corona

Our lives are getting turned upside-down. Hello Corona. A lot of suffering on its way, a lot of opportunities for evolution. We all have our fears – fears of getting sick, fears of our beloveds getting sick, fears of not being able to support our family, fears of not being able to support our employees, fears of being alone, fears of getting fed up with our children or our partners in lock-down at home. Quinx have decided on the following offerings to help people manage these turbulent times.

Quinx have decided on the following offerings to help people manage these turbulent times.

One of the most important models we use is the 3 stages of development, or stages of ‘growing up’ as we call it. If we do the necessary inner work, our ‘circle of care and compassion’ can grow from egocentric to ethnocentric to worldcentric.
Egocentric refers to ourselves and our immediate family. Essential in these times.
Ethnocentric refers to our primary ‘tribes’ – our company, our nation, our religion.
Worldcentric goes beyond our own tribes to include all tribes, all colors, all nations, all religions

The virus is a worldcentric phenomenon that seeks new solutions on all three levels.
We are being forced to approach the problem in a worldcentric way and we need to look after our own tribes and we need to look after ourselves and family.

Physical distancing YES, social distancing NO – let’s get a lot MORE social and develop a wider circle of care and compassion.

Ons aanbod op het egocentrische niveau is:

Free online daily meditation 08.00 – 08.30

One of the core Quinx assumptions is that there is indeed a ground of all being, that is both unchanging and never goes away, that is untouched by a virus.
There are three goals to these meditation sessions:
•    Creating an anchor in yourself
•    Awakening to the ground of all being
•    Understanding the strength and effectiveness of a regular spiritual practice.
For more info click here: Online Daily meditation

 Individuele coaching

Er komt zoveel op ons af!   Meer dan ooit hebben we steun, klankbord, verdieping en een groter kader nodig.
We bieden online coachingsessies aan. (video of audio).

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke condities : we bieden de mogelijkheid om je bijdrage in afstemming met je coach te bepalen. Boek een individuele sessie met: MickyYannick,  Ann-Kasra of  James

Ons aanbod op het ethnocentrisch niveau is:

Webinar In and Out of Control
International guest facilitator Andrea Wandel and Ann-Kasra would like to invite you for a new webinar:  ” In & Out Of Control”.

In these times of uncertainty a lot of us are challenged to live a life between normality and the challenge of an ongoing fear and changing outer circumstances connected with the Corona Virus. At the moment there is a lot we can NOT control. We may feel overwhelmed and having the feeling we cannot cope.

To establish a felt sense of safety we will deepen during 4 webinars of 1 hour lots of topics and tools you can use in your daily practice. Click here for more info.

Zoom – Voor alleenstaanden met Yannick

Corona houdt ons binnen. Je bent op jezelf aangewezen. Op café gaan met vrienden, vergeet het. Gaan sporten, vergeet het. Een avondje uit naar film of theater, vergeet het.
Je zit alleen thuis. Sommigen met kinderen, anderen helemaal alleen. Welke verhalen dienen zich dan in je aan?  Quinx biedt je een veilige plek waar je kan delen wat je beroert en waar naar je geluisterd wordt. Onder begeleiding van Yannick Lierman. Klik hier voor meer info:  Zoom cirkel alleenstaande

Whole Food Based Challenge – Zoomcirkel in april

Micky zal de basisprincipes van WFPB met jullie delen, we gaan samen koken en ondertussen kunnen jullie vragen stellen, proeven, ervaringen uitwisselen.  De basisinfo, recepten en boodschappenlijstje krijg je toegestuurd.
Klik hier voor onze pdf: Whole food based challenge

Angst in balans – Zoomcirkel met Ann-Kasra

Angst.Met hoofdletter A. In mijn hoofd, in mijn lichaam, rondom mij, in de wereld. Het is er elke dag, een beetje of heel veel.  En deze dagen misschien net iets meer.Hoe krijgen wij in deze corona tijden onze Angst in Balans?
Dit topic willen wij bij Quinx in de ogen kijken. Gedurende de komende 4 weken ben ik jouw online facilitator. Vanuit mijn achtergrond als trauma coach heb ik ervaring om met verschillende soorten angst aan de slag te gaan. Klik hier voor onze pdf : Zoom cirkel Angst in Balans

Quinx Talk

Alle Quinx collega’s gaan deze week tijdens een stilte moment naar een plek binnen in ons, waar iemand op ons wacht om opnieuw contact mee te maken. Vervolgens gaan we, ieder afzonderlijk van elkaar, contact opnemen, met die persoon die zich aan ons liet zien, tijdens onze meditatie. Vanuit dit hernieuwde, of verdiepende contact, vragen we of deze persoon dezelfde oefening wil maken. De lijn wil voortzetten. En zo worden vele stemmen herenigd, vele harten verbonden. Wil je meedoen? Wil je aansluiten? Stuur een mail naar info@quinx.org voor de richtlijnen en doe mee.

Ons aanbod op het wereld-centrisch niveau is:

Circles of Connection –  We’re better together

Een initiatief om persoonlijk contact te bewerkstelligen tussen mensen hier ( Belgie en Nederland) en de vluchtelingen daar. Dit om een gezicht en stem te geven aan de mensen die onder vreselijke omstandigheden moeten leven en nergens gewenst zijn. Met ons initiatief willen we de slogan ‘onbekend maakt onbemind’ aan kracht doen afnemen en een nieuw verhaal rondom de vluchteling in de wereld zetten. Dat we gelijkwaardig zijn, niet bang hoeven te zijn voor elkaar, en elkaar wat te bieden hebben, zowel in onze overeenkomsten als in verscheidenheid. Op den duur hopen we hiermee de publieke en politieke opinie te beïnvloeden. Mail anja@quinx.org of celeste@quinx.org voor meer info of je aan te sluiten.