Meester worden van je welbevinden. Beheer je stress ook als samenwerken spannend is.

Op de werkvloer zijn we allemaal mensen. We verlangen ernaar om aanvaard te worden in wie we zijn en om onze creatieve kracht optimaal te benutten.  In dat verlangen zijn we ook kwetsbaar omdat (on)bewuste overlevingsmechanismen soms de kop op steken. Dit heeft impact op een gezonde samenwerking en kan ook wegen op het realiseren van resultaten.

Hoe gaan we om met onze eigen triggers en die van onze collega’s? Hoe reageren we als een collega plots dichtklapt of iemand onverwacht in woede ontvlamt? Wat doen we in zulke situaties? Hoe blijven we aanwezig in wat er gebeurt? Hoe nodigen we uit tot kracht en groei?

Tijdens deze tweedaagse workshop bouwen we inzicht op in de werking van het autonome zenuwstelsel en het effect daarvan op je professioneel welbevinden. We doen dit aan de hand van  de polyvagaal theorie van Stephen Porges.
We onderzoeken binnen onze eigen ervaring hoe we ons welbevinden en stressniveau kunnen herkennen en beheren. We ontdekken hoe we in verbinding kunnen blijven met onszelf, de ander en de omgeving, ook als onze alarmknoppen aanslaan.

Daarnaast denken we na over bouwstenen voor een veerkrachtige organisatiecultuur die leidinggevenden, medewerkers en teams kunnen inspireren om meester te blijven van hun welbevinden en stress, ook in spannende (samenwerkings)situaties.

meester worden van je welbevinden

Doelgroep

Deze introductie workshop is bedoeld voor CEO’s, HR-managers, directies, HR-partners, middenmanagers die:
·       willen groeien naar emotionele elegantie in spannende situaties
·       lastige reacties van zichzelf of collega’s willen leren begrijpen en hanteren
·       op een zelfbewuste manier willen samenwerken met anderen
·       spannende werksituaties willen leren benutten om te groeien en te helen
·       zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor het eigen welbevinden en mee zorg dragen voor het welbevinden van collega’s
·       willen nadenken hoe we kunnen samenwerken aan een organisatiecultuur die bijdraagt aan welbevinden, veerkracht en persoonlijke groei.

Naar de toekomst toe willen we dit programma graag in company aanbieden voor teams en organisaties die bewust willen inzetten op meesterschap over welbevinden en stress bij medewerkers en leidinggevend

Wat leer je in de workshop?

·       Je staat stil bij je eigen hardnekkige reactiepatronen en leert er helend en constructief mee omgaan
·       Je leert aanwezig te blijven bij wat is en groeibevorderend omgaan met lastige emoties
·       Je ontdekt hoe inzicht in de werking van je autonome zenuwstelsel een krachtig instrument is om je eigen welbevinden en stressniveau te beheren.
·       Je leert overlevingsreacties van anderen herkennen, begrijpen en hanteren binnen een samenwerkingscontext.

Programma

Dag 1
* Bewustwordingsoefeningen van sensaties rond veilig en onveilig.
* Bouwstenen van een safe space.
* De polyvagaal theorie als kader om lichaamsbewustzijn, perceptie en actie in stresssituaties te leren begrijpen en hanteren.
* Ervaringen opdoen rond regulatie en co-regulatie.
* Metareflectie naar toepassing in de eigen werkcontext
 
Dag 2
* Je eigen beeld-taal ontdekken om de staat van je zenuwstelsel te herkennen en benoemen.
* Ervaringsgericht ontdekken in welke stresssituaties je terecht komt binnen de werkcontext en leren hoe je dit (nog) beter kan hanteren.
* Concrete handvatten en zijnsaspecten leren inzetten om opnieuw veiligheid en verbinding te realiseren binnen jezelf en tussen jezelf en de ander ( aanwezig zijn, omgaan met grenzen, reflectieve feedback geven, regressief gedrag herkennen en hanteren,…).

Didactische aanpak

We werken expliciet vanuit de ervaringen van de deelnemers. Deze ervaringen worden verbonden met inzichten uit de Polyvagaal theorie. We reiken concrete handvatten, inzichten en tools aan om de opgedane ervaringen verder toe te passen en te integreren.

Begeleiders

Deze workshop is ontwikkeld en staat onder de bezielende leiding van Ann-Kasra Van Rompaey en An Mortelmans.

Meer veerkracht

“It is not the strongest of the species that survives, it is the one that is the most adaptable to change.” Charles Darwin

Je leert je autonome zenuwstelsel kennen en hoe je hierop impact hebt.  Ook leer je in de training hoe je in je eigen kracht kan staan, bij succes en tegenslag en hoe je je fysieke en mentale weerbaarheid kan vergroten. Je vindt hulp om mee te stromen met veranderingen, met drukte, met lastige emoties. Zo ga jij steviger in je schoenen staan en word je tegelijk wendbaarder, met aandacht voor jezelf en je omgeving.

Doelgroep
Voor iedereen die :

 • veerkrachtig wil leren omgaan met ‘dat wat er op hem/haar afkomt’.
 • wil leren om zowel fysiek als mentaal te ontspannen.
 • de balans wil vinden tussen accepteren wat er is en de regie (terug)nemen.
 • op zoek is naar wat echt kracht en energie geeft.
 • soms het gevoel heeft te verdrinken in de ‘veelheid’ en op zoek is naar een betere balans.
 • kampt met terugkerende fysieke klachten, die geen duidelijke medische oorzaak hebben.
 • het contact met zijn/haar zingeving kwijt is.
 • beseft dat veerkracht een essentiële bondgenoot is in deze tijd vol onzekerheid, beperkingen en veranderingen.

Wat leer je in de opleiding

 • Je leert hoe je autonome zenuwstelsel werkt en hoe je de (eerste) signalen van stress en ongemak kan herkennen.
 • Je leert hoe je op de polyvagale ladder kan navigeren.
 • Je leert welke praktische handvatten jouw duurzame levenspartners worden in het vergroten van je veerkracht kapitaal. 
 • Je vindt hulp om mee te stromen met veranderingen, met drukte en met lastige emoties. 
 • Je leert terugveren in moeilijke tijden door het herkennen en inzetten van je hulpbronnen.
 • Je gaat steviger in je schoenen staan en je wordt tegelijk wendbaarder, met aandacht voor jezelf en je omgeving.
 • Je leert zowel fysiek als mentaal ontspannen.
 • Je leert voedende relaties ontwikkelen en je geeft opnieuw meer zin en richting aan je leven.
 • Je leert met minder spanning meer te bereiken, zodat je meer vat krijgt op je eigen leven.  

Programma
Er zijn 3 Ontwikkelingspoorten voor Veerkracht :

Om je veerkracht te versterken werken we vanuit drie peilers, met concrete kapstokken, inzichten en oefeningen:

1. Zelfbewustzijn

Op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak.

2. Richting

Dankzij een duidelijk doel kan je meer aan en zie jij jouw eigen bijdrage en groei.

3. Community

Delen, geven en ontvangen – hoe meer kwaliteit er aanwezig is in je sociale netwerken, hoe meer gesteund je je zal voelen en je in je eigen kracht kan gaan staan.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Kennis van het autonome zenuwstelsel via de polyvagaal theorie.
 • Wat is veerkracht en hoe leer je terug te veren in moeilijke tijden?
 • Hoe kun je zowel fysiek als mentaal ontspannen? Wat heb je fysiek nodig en hoe werkt ons brein?
 • Wat geeft energie en wat kost je energie?
 • Vanuit je biografie onderzoek je hoe je met veranderingen omgaat. Wat heb je geleerd en wat heeft nog geen plek gekregen in je leven? Welke patronen heb je ontwikkeld? Hoe ga je om met onzekerheid en het niet-weten? Hoe kan je een balans vinden tussen accepteren wat er is en aan het roer staan van je leven?
 • Veerkracht in relaties. Hoe ontwikkel je voedende relaties, die je ondersteunen en begeleiden? Hoe vind je een goede balans tussen verbinden en grenzen stellen? Waarvoor ben je dankbaar en welke contacten geven je juist energie?
 • Wat is belangrijk in je leven? Wat geeft betekenis en richting? Hoe kun je je onderdeel voelen van het grotere geheel en wat betekent dat voor jouw veerkracht?

Didactische aanpak

De opleiding bestaat uit 2 opeenvolgende dagen, met een avondprogramma en overnachting op dag 1.
Op elk niveau (Zelfbewustzijn, Richting en Community) werken we met ervaringsgerichte oefeningen.  Je krijgt concrete kapstokken, inzichten en oefeningen mee om deze ontwikkelingspoorten te kunnen integreren in je leven.

Voor meer informatie stuur een mail naar Yannick.

Leading by Being

Een nieuwe editie van Leading by Being start op 24 september 2024.

Info-avond op 18 juni om 19.30u op Industriepark West 50
9100 Sint Niklaas. Met Anja, James en Wouter

Mail info@quinx.org om je op te geven voor de info-avond of om een intake aan te vragen.

Vanaf 2023 is ons team versterkt door Wouter Torfs als gasttrainer. Wouter zal tijdens elke module zijn expertise en ervaring brengen. Hij zal, met alles wat we aanbieden in onze verschillende module’s, de brug naar het bedrijfs-, ondernemers- en organisatieleven  weten te maken.

Opzet Leading by Being

In dit traject gebruiken we een ruim aanbod van werkvormen, die je inzet op verschillende niveaus. Met concepten en oefeningen uit de gestalt- en systeemtheorethische scholen van Perls tot Hellinger spreek je je psycho-emotionele niveau aan, met oefeningen in lichaamsintelligentie van Lowen tot Roth werk je aan je energieniveau en met oefeningen uit de meditatieleer en energiewerk ontwikkel je jezelf transpersoonlijk. Die holistische benadering van leiderschapsontwikkeling laat je toe om te groeien in wie jij werkelijk bent en die inzichten te vertalen naar een authentieke leiderschapsstijl.

Het programma is bedoeld voor iedereen die zich bewust is van zijn of haar leiderschapspositie en via een persoonlijk ontwikkelingstraject zijn of haar draagvlak wil verruimen. Niet voor toeristen – dit diepgaande traject is er voor de leiders van morgen. Leading by Being helpt deelnemers de juiste keuzes te maken en een duidelijke koers te kiezen.

Voor LBB 16, die start op 24 september 2024 lees deze pdf.

Voor inhoudelijke informatie over Leading by Being mail anja@quinx.org.

Wil je meer praktische info mail Ann-Kasra op info@quinx.org.

Getuigenissen

‘LBB heeft mij geholpen een dieper inzicht te krijgen in mezelf via spirituele, lichamelijke en psyche-emotionele invalshoeken. De begeleiders hebben de gave om een ruimte te creëren waarin er echte kwetsbaarheid en vertrouwen kunnen zijn. Dat stelde me in staat om serieuze stappen te zetten op weg naar mijn eigen kern en levenskracht.’
Joris van Droogenbroeck – Co-founder Multiversity, omarmer van menselijke complexiteit

‘Als je denkt dat je onafhankelijk bent ….. als je denkt dat je het allemaal op een rijtje hebt….Think again! LBB is self leadership. Twijfel, liefde, vriendschap. En altijd blijven zoeken. Onderzoeken en beantwoorden, wat je vraag ook is.’
Tim de Coninck – CXO France

‘Voor mij was LBB de weg om contact te maken met wat ik echt wil in mijn leven, als vader, als partner, als leider in het familiebedrijf. Het programma heeft me geleerd de moed te vinden om altijd de waarheid onder ogen te zien. De waarheid over mezelf, over wat ik voel en denk, over mijn relatie met medewerkers en met wie mij dierbaar is, over wat me energie geeft en wat me energie ontneemt. Het toonde me de moed om te bespreken waar ik bang voor ben, en zo doorbraken te realiseren in mijn leven en persoonlijk geluk. Daarom was LBB een mijlpaal in mijn leven’
Toon Bossuyt – CEO Boss Paints

Reis naar je bron

Tijdens deze weekretraite wandelen, klimmen, slapen en mediteren we op een van de meest energetische plekken op aarde. Je krijgt zachte en helende begeleiding voor, tijdens en na de reis. Je kan alleen zijn of je voeden aan de groep. Qua fysieke inspanning is dit programma haalbaar voor iedereen met een gewone gezonde conditie.

Voor vertrek maken we kennis met elkaar en formuleert iedereen een persoonlijke (levens)vraag waarvan het antwoord zich tijdens de reis kan ontvouwen. In de woestijn trekken en klimmen we te voet, per jeep en doen een tochtje per kameel. We brengen de nacht door op comfortabele matrassen onder een overweldigende sterrenhemel. Tijdens de trekking door de woestijn (denk glooiende zandvlaktes, oases, woeste bergen, canyons, duinen en maanlandschappen) nodigen we je uit om af te dalen van je hoofd naar de wijsheid van je hart en je lichaam, om in verbinding te treden met de natuur en zo in contact te komen met je innerlijke zelf.

De kracht van het traject rust in de oneindige inspiratie van de natuur in combinatie met stiltemomenten en verdiepende oefeningen. Het hele proces brengt je dicht bij jezelf en je essentie. De Sinaï-woestijn is dankzij de dienstbaarheid en levensvreugde van de bedoeïenen de uitgelezen plek om je leven te overschouwen. We werken er onder meer met actieve meditatie, (emotioneel) lichaamswerk, inzichtsoefeningen, ontspanning, stilte en uitwisseling van ervaringen.

Vragen of persoonlijk gesprekje om te kijken of er een match is: micky@quinx.org
Je kan deze retraite rechtstreeks boeken via de website van Desert-Soul.

Woestijn magie voor coaches

Gelijkgestemden

Deze week is ontstaan vanuit de vraag van een aantal collega’s om een woestijnavontuur te kunnen beleven met gelijkgestemden. De rust en stilte van de woestijn in combinatie met de wijsheid, (h)erkenning van zielsgenoten, de volledige ontzorging door het fantastische bedoeinen team – het was een combinatie die wonderwel werkte. En dus gaan we voor een 2de editie.

Persoonlijke ervaring

Ik, Micky Masset, reis sinds 2009 naar de Sinai woestijn met Desert Soul. De natuurelementen zorgen ervoor dat elke week anders is, dat de mix van het uiterlijke landschap en mijn innerlijke landschap steeds voor nieuwe belevenissen zorgen. Me elke keer op een andere plek raken en inspireren. Ik werk met mensen en groepen sinds 1999 en heb ontelbare langdurige en kortdurende trainingen en trajecten gevolgd die mij veel gebracht hebben. Nu zoek ik vooral mooie plekken en gelijkgestemden om te kunnen ontladen, om elkaar te voeden en te inspireren. Met mensen werken vraagt veel en zorg dragen voor onze eigen batterijen en voeding is immens belangrijk. Naast het diepe en zeer persoonlijke werk hou ik van creativiteit in het moment en van lachen. Want het hoeft allemaal ook niet te serieus te zijn.

woestijnweek voor coaches

Werkwijze

De week zal zich ontvouwen volgens de behoeften en de inspiratie van de groep. Elementen die er zeker in zullen zitten zijn : ochtend practice, meditatie, dans of andere creatieve beweging, wandel,- en klimtochten, cirkels, kampvuur, zingen, sterren staren, heerlijk eten, een plons in de oase en nog veel meer.

Locatie

De Sinai woestijn is een krachtplek. De magie van deze omgeving en haar schone volk overbrengen op anderen is een feest voor mij.

 

Leidinggeven, coachen of trainen met de kracht van emoties

Mensen met een hoge Emotionele Intelligentie weten het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen. Ze zijn in contact met hun innerlijke wereld, luisteren naar wat hun gevoel hen te zeggen heeft, en vertalen dat op een constructieve manier in hun gedrag en naar hun omgeving. Dit heeft zijn weerslag op de teamsfeer, de organisatiecultuur en op het privéleven.

Voor wie :

 • Leidinggevenden, teamleiders, HR-managers, zelfstandige ondernemers die hun EI willen ontwikkelen en verdiepen, en vandaar uit hun medewerkers ondersteunen.
 • Iedereen die zich wil klaarstomen voor de toekomst die continu in verandering is.
 • Iedereen die zijn/haar emotionele intelligentie wil ontwikkelen tot een bron van energie, kracht en impact.

Je leert :

 • Je krijgt inzicht in je eigen emotionele landschap, je leert je eigen emoties herkennen en erkennen.
 • Je leert je eigen emoties reguleren.
 • Je ontwikkelt je emotionele landschap: met welke emotie(s) heb je het moeilijk en hoe kan je hierin groeien en ruimer worden.
 • Je leert het verschil ervaren tussen emotioneel zijn en emotioneel intelligent zijn.
 • Je leert jezelf inleven in de emotionele wereld van de ander zonder jezelf te verliezen.
 • Je leert een empathische ruimte creëren van waarin de ander zich kan ontwikkelen en leren.
 • Je leert ongemakkelijke ervaringen te omarmen en niet uit de weg te gaan.

Voor meer informatie over Yannick Lierman en de achtergrond van Emotionele Intelligentie kijk hier op haar website.

En Français!

Peu d’entre vous le savent : nous proposons aussi des formations en français.
Une première : L’Intelligence Emotionnelle.
 
Alors qu’avant l’Intelligence Emotionnelle était considérée comme un luxe, aujourd’hui elle est devenue une nécessité et une de compétences clés du présent et de l’avenir.La bonne nouvelle c’est que l’Intelligence Emotionnelle s’apprend. La formation s’adresse à des managers, à des responsables RH, ainsi qu´à toute personne qui a envie de développer son I.E. comme source d’énergie, de force et d’impact.
 
Nous donnons cette formation :
• en collaboration avec HRDAcademy
Pour plus d’informations, envoyez un mail à yannick@quinx.org
• in company : pour plus d’informations, envoyez un mail à yannick@quinx.org

Programma :

Module 1: Deep dive

Dag 1 Je eigen emotionele landschap

 • Verkennen van je emoties
 • In diepte oefening rond elk van de 4 basisemoties
 • Individuele opstelling m.b.t. de emotie die voor jou het moeilijkste is (in jezelf en t.o.v. de ander): je onderzoekt waar de verstrikking ligt en wordt ondersteund in een stap zetten in de helende beweging

Dag 2 De weg van Emotioneel naar Emotioneel Intelligent

 • Bouwstenen en voorwaarden van EI
 • Verschil tussen empathie en EI
 • Het spanningsveld nabijheid – afstand
 • Het spanningsveld wat is van mezelf – wat is van de ander
 • Wat staat er in de weg om EI te zijn.
 • Ruimer zijn dan je eigen kwetsuren 

Module 2 : de praktijk


Dag 3 Eigen cases : in contact met de ander

 • Oefenen met je eigen emotionele situaties
 • De vertaalslag maken naar de praktijk van je werk en je leven
 • Helder krijgen wat jouw persoonlijke manier is om EI te zijn (er is niet 1 standaard recept)
 • De wereld na Covid en het belang van EI
 •  Ontwikkelen van je grotere EI bewustzijn

Dag 4 Grow-up : EI in de realiteit van de groep toepassen

 • Helder krijgen van je grow-up punt binnen EI
 • Eerste stap door council werk
 • Tweede stap door in de training zelf stappen te zetten – oefenen, oefenen
 • Ruimte voor groepsthema’s/ spanningsvelden die in dag 3 naar boven gekomen zijn- –
 • Integratie van de leerdoelstellingen en installeren van peer to peer coaching

Didactische aanpak:

Met meer dan 25 jaar ervaring in dit vak, hebben we een geheel eigen werkwijze ontwikkeld:

 • een doorleefde combinatie van hoofd, hart en lichaam met diepgang én speelsheid
 • expertise om de groep tot bedding te maken : een spiegel en een veilige plek om te oefenen met wat je gaandeweg ontdekt

Hoofd

Modellen en kaders zijn de eerste opstap, de eerste toegang tot zelfreflectie, een toegankelijke manier om met een nieuwe bril naar jezelf te kijken

Lichaam

Ons lichaam is een onuitputtelijke bron van informatie die nooit liegt. We zijn opgeleid in het werk van Alexander Lowen dat erop gericht is om blokkades van spanning die zich in het lichaam vastgezet heeft, te voelen en los te laten. We ondersteunen je om te durven luisteren naar wat naar boven komt tijdens deze oefeningen. Om er betekenis aan te geven.

Hart

Werken met het lichaam leidt tot meer ademruimte, waardoor emoties die gestold zijn kunnen ontdooien. Je leert je emoties zien als leidraad: wat is echt belangrijk voor je dat het je zo raakt? Hoe kan je samenwerken met jouw emoties – die er altijd zijn – als een fijngevoelig instrument, om meer te laten zien wie jij bent.

De groep als lerend veld

De groep is de getuige van je proces én de spiegel. Je valkuilen, leerpunten worden zichtbaar in de groep en mogen zich laten zien. We creëren een veilige bedding om actief aan de slag te gaan met gevoelige thema’s.

Getuigenissen

“Ik heb deze training echt ervaren als een deep dive, er zijn bij mij emoties naar boven gekomen waarvan ik niet wist dat ik ze had. Ik kan nu veel beter met mijn emoties omgaan en overbrengen op collega’s. Ik heb voor het eerst sinds lang rust gevonden.”
Manager Absolem

“Ik heb zoveel opstoken uit deze opleiding. Ik heb geleerd mijn emoties te erkennen, stil te staan bij mijn emoties en ze toe te laten. Hierdoor ben ik eindelijk voor mezelf gaan zorgen op een fundamenteel niveau. Ik heb hulp gevraagd én aanvaard. Dat maakt dat ik zoveel meer in mijn kracht sta. Het is en blijft de opleiding waar ik het allermeest aan heb gehad en die me ook voor altijd zal bij blijven. Ik denk er met heel veel warmte aan terug en put er nog steeds kracht uit. Het is echt een opleiding die ik aanraad voor iedereen!” ????
 H.S. Purchase & Procurement Manager ZINQ Groep – België

“Als ik terugblik op de opleiding dan heeft het me het een paar stevige handvaten gegeven om mijn emotionele pieken en dalen op te vangen. Ik herken nu wat er met me gebeurt en kan ook gepast reageren.
Ik durf tijd te vragen, mijn emoties te benoemen en dat heeft me als persoon zoveel zelf zekerder gemaakt. Ook binnen mijn teams zijn emoties bespreekbaar, ze zijn er toch en onderdrukken heeft geen zin. De manier waarop de opleiding is opgebouwd is echt fijn. Een goede theoretische basis en daarna oefenen, oefenen en oefenen. Yannick creëert een veilig kader, waardoor het echt makkelijk is om je open te stellen.”

Femke Lintelo, Operationeel verantwoordelijke & partner  Bonache

“Emoties zijn er altijd”  een van de opmerkingen van Yannick tijdens de cursus die blijft hangen en impact maakt. Nu een half jaar later accepteer en respecteer ik mijn emoties veel meer en durf ze ook meer te laten zien. In deze opleiding wordt op een dieper niveau gewerkt met je emoties zodat je daadwerkelijk stappen kunt zetten om emotioneel intelligent te worden. De begeleiding hierbij van Yannick was erg professioneel.” Wilma Dondergoor, coach

Info:

Voor meer informatie neem contact op met yannick@quinx.org.

Eerst zijn dan doen

DOEN 

Dit is de default modus in onze maatschappij. Bezig zijn, plannen, lijstjes afwerken, organiseren, oplossen.  Het levert je van alles op, je wordt ervoor gewaardeerd, waardoor je wellicht nog meer gaat doen. 
Er is niks mis met doen en toch dienen zich een aantal belangrijke vragen aan:

 • Van waaruit ga je dingen doen? Kies je er bewust voor omdat je er zin in hebt of doe je maar wat vanuit vanzelfsprekendheid, verantwoordelijkheidsgevoel dat je niet kan afzetten, druk, ingebeelde druk, bang om niks te doen, bang voor ruimte.
 • Geeft alles wat je doet je voldoening?
 • Weet je nog hoe je de uitknop dan vinden?
 • En als je de uitknop hebt gevonden, wat gebeurt er dan?  

ZIJN

Het tegenovergestelde van DOEN is ZIJN.  ZIJN kent vele vormen en het gaat niet over niks doen en ontspannen.  De meesten kennen de weg wel naar een boek, naar netflix, naar de sauna of het restaurant om uit de hectiek van alledag te ontsnappen.  Het ZIJN waar we mee aan de slag gaan tijdens de 2-dagen is een kwaliteit waar je bewust voor kiest en die je helpt om (dieper) contact te maken met je binnenwereld en om (dieper) contact te maken met je omgeving.  Dat soort ZIJN is niet om te ontsnappen maar juist om vol in het NU te leven, met alles wat er is.  Deze vorm van ZIJN brengt balans, vervulling, contact, verdieping.  Allemaal kwaliteiten die een stuk verloren zijn gegaan, maar waar velen wel naar verlangen.  

Tijdens de EERST ZIJN DAN DOEN workshop krijg je de kans om op 2 dagen tijd, vele verschillende poorten van ZIJN te exploreren.  

We werken zonder dogma en we halen inspiratie uit oosterse en westerse filosofische en psychologische stromingen, lichaamswerk, adem technieken.  Dit alles overgoten met een ervaren Quinx saus, waarbij altijd muziek gebruikt wordt, veel beweging, vertraging.  Waar we veel belang aan hechten is aan de balans tussen support en stretch.  Zonder stretchen leer je niet en ervaar je niet het volgende niveau binnen jezelf, maar om te stretchen heb je een veilige omgeving nodig en de juiste ondersteuning.  

DOELGROEP

 • Iedereen die een open mind heeft en graag eens uit de ratrace stapt (om er iets uit te leren en te integreren in je leven na de workshop).
 • Iedereen die moeite heeft om de uitknop te vinden.
 • Iedereen die uit balans is en verlangt naar een reset. 
 • Iedereen die nieuwe inspiratie kan gebruiken. 
 • Iedereen die dichter bij zijn/haar/hun ware SELF wil komen.

VOORKENNIS

Je hebt geen voorkennis nodig en als je al iets gedaan hebt in de richting van persoonlijke of spirituele ontwikkeling dan gaat deze workshop je nog een stap verder brengen. Een open attitude en bereidheid om vele variaties van oefeningen in te duiken. 

WAT LEER JE IN DE WORKSHOP

 • Je leert je binnenwereld verkennen
 • Je leert bewust stilstaan om van daaruit te handelen
 • Je leert om echt aanwezig te zijn in het contact met anderen
 • Je leert spanningen te ontladen op een hele bewuste en niet tijdrovende manier.
 • Je ontdekt een ruimer scala aan gevoelens
 • Je leert je gevoelens reguleren.
 • Je leert hoe inspiratie te halen uit je omgeving
 • Je ontdekt welke poort naar ZIJN het beste bij jou past. 
 • Je ontwikkelt moed om meer van jezelf te laten zien. 
 • Je ontdekt wat stilte en vertraging met jou doen en hoe je dat kan inzetten in je leven. 
 • Je leert mild zijn (voorbij de oordelen)
 • Je ontdekt wat ademhalingstechnieken voor jou kunnen betekenen.
 • Je geeft een boost aan je levenskwaliteit

PROGRAMMA

CHECK-IN
KADER VAN DE 2 DAGEN : verschillende poorten van ZIJN

 1. Contact met jezelf
 2. Contact met de anderen
 3. Contact met het grotere dat ons omringt

In elk gedeelte werken we telkens met een oefening of ervaring die we uitleggen en voordoen. Dan volgt de ervaring van de deelnemers en een reflectie (wat neem je mee). 

 • Een greep uit het menu:
 • bewust bewegen en je lijf voelen
 • contact oefeningen uit de gestalt therapie
 • verschillende soorten actieve meditaties en begeleide meditaties
 • mindfulness en resourcing oefeningen
 • ademwerk geïnspireerd op Stanislav Grof en Wim Hof
 • ontladen door trillen
 • loslaten van beperkende overtuigingen
 • remmingen herkennen, erkennen en transformeren
 • bewustzijn aanscherpen via schrijven, contact met de natuur, reflectievragen
 • integratie : wat neem je mee en hoe ga je dat toepassen

Veel oefeningen gebeuren in groepjes van 2, 3 of 4 deelnemers of op jezelf.  Af en toe worden ervaring bij elkaar gebracht in de grote cirkel. Er zijn regelmatig pauzes en je krijgt voor het diner tijd om even op jezelf te zijn.

WAT HEB JE NODIG

 • Gemakkelijke, loszittende kledij in laagjes en een paar huissloffen of dikke sokken.
 • Comfortabele schoenen waar je mee de natuur in kan (aangepast aan het seizoen en de weersvoorspelling)
 • Een drinkbus voor in de groepsruimte