Organisation Of The Future

Organisation Of The Future is een leerplatform voor bedrijfsleiders, managers en verantwoordelijken, voor mensen die in en met hun organisatie verandering in beweging kunnen brengen. We delen persoonlijke en professionele inzichten en creëren zo nieuwe, duurzame organisatieculturen die samen vormgeven aan de economie van morgen.

Organisation Of The Future is gedeeld initiatief van Wouter Torfs, Choco en Quinx.  We gaan de dialoog aan met gelijkgezinden.