Sunday Spirit Meditation Series

James is delighted to announce his new meditation series called Sunday Spirit.

It makes such a difference to come together, real human beings in the room, face to face, hand in hand, and create an oasis of sanity, beauty and depth. Each session will be both similar and different: our usual juicy mix of sitting in silence, chanting, movement to music, active meditations, energywork, and… again silence.

Rough goals are (including goal-less-ness):
• To wake up
• To connect to spirit and own our essential spiritual identity
• To understand and manage the thinking mind
• To experience the benefits and joys of a sangha or collective energy field

Klik hier voor meer info.


You can sign up for 2 autumn sessions and will get a reduction.
You can also book for sessions separately.

Meester worden van je welbevinden. Beheer je stress ook als samenwerken spannend is.

Op de werkvloer zijn we allemaal mensen. We verlangen ernaar om aanvaard te worden in wie we zijn en om onze creatieve kracht optimaal te benutten.  In dat verlangen zijn we ook kwetsbaar omdat (on)bewuste overlevingsmechanismen soms de kop op steken. Dit heeft impact op een gezonde samenwerking en kan ook wegen op het realiseren van resultaten.

Hoe gaan we om met onze eigen triggers en die van onze collega’s? Hoe reageren we als een collega plots dichtklapt of iemand onverwacht in woede ontvlamt? Wat doen we in zulke situaties? Hoe blijven we aanwezig in wat er gebeurt? Hoe nodigen we uit tot kracht en groei?

Tijdens deze tweedaagse workshop bouwen we inzicht op in de werking van het autonome zenuwstelsel en het effect daarvan op je professioneel welbevinden. We doen dit aan de hand van  de polyvagaal theorie van Stephen Porges.
We onderzoeken binnen onze eigen ervaring hoe we ons welbevinden en stressniveau kunnen herkennen en beheren. We ontdekken hoe we in verbinding kunnen blijven met onszelf, de ander en de omgeving, ook als onze alarmknoppen aanslaan.

Daarnaast denken we na over bouwstenen voor een veerkrachtige organisatiecultuur die leidinggevenden, medewerkers en teams kunnen inspireren om meester te blijven van hun welbevinden en stress, ook in spannende (samenwerkings)situaties.

meester worden van je welbevinden

Doelgroep

Deze introductie workshop is bedoeld voor CEO’s, HR-managers, directies, HR-partners, middenmanagers die:
·       willen groeien naar emotionele elegantie in spannende situaties
·       lastige reacties van zichzelf of collega’s willen leren begrijpen en hanteren
·       op een zelfbewuste manier willen samenwerken met anderen
·       spannende werksituaties willen leren benutten om te groeien en te helen
·       zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor het eigen welbevinden en mee zorg dragen voor het welbevinden van collega’s
·       willen nadenken hoe we kunnen samenwerken aan een organisatiecultuur die bijdraagt aan welbevinden, veerkracht en persoonlijke groei.

Naar de toekomst toe willen we dit programma graag in company aanbieden voor teams en organisaties die bewust willen inzetten op meesterschap over welbevinden en stress bij medewerkers en leidinggevend

Wat leer je in de workshop?

·       Je staat stil bij je eigen hardnekkige reactiepatronen en leert er helend en constructief mee omgaan
·       Je leert aanwezig te blijven bij wat is en groeibevorderend omgaan met lastige emoties
·       Je ontdekt hoe inzicht in de werking van je autonome zenuwstelsel een krachtig instrument is om je eigen welbevinden en stressniveau te beheren.
·       Je leert overlevingsreacties van anderen herkennen, begrijpen en hanteren binnen een samenwerkingscontext.

Programma

Dag 1
* Bewustwordingsoefeningen van sensaties rond veilig en onveilig.
* Bouwstenen van een safe space.
* De polyvagaal theorie als kader om lichaamsbewustzijn, perceptie en actie in stresssituaties te leren begrijpen en hanteren.
* Ervaringen opdoen rond regulatie en co-regulatie.
* Metareflectie naar toepassing in de eigen werkcontext
 
Dag 2
* Je eigen beeld-taal ontdekken om de staat van je zenuwstelsel te herkennen en benoemen.
* Ervaringsgericht ontdekken in welke stresssituaties je terecht komt binnen de werkcontext en leren hoe je dit (nog) beter kan hanteren.
* Concrete handvatten en zijnsaspecten leren inzetten om opnieuw veiligheid en verbinding te realiseren binnen jezelf en tussen jezelf en de ander ( aanwezig zijn, omgaan met grenzen, reflectieve feedback geven, regressief gedrag herkennen en hanteren,…).

Didactische aanpak

We werken expliciet vanuit de ervaringen van de deelnemers. Deze ervaringen worden verbonden met inzichten uit de Polyvagaal theorie. We reiken concrete handvatten, inzichten en tools aan om de opgedane ervaringen verder toe te passen en te integreren.

Begeleiders

Deze workshop is ontwikkeld en staat onder de bezielende leiding van Ann-Kasra Van Rompaey en An Mortelmans.

Omgaan met (post-)coronastress

Inhoud en aanpak

In vier sessies van telkens één uur reiken we je hulpbronnen aan die je helpen om op een constructieve manier om te gaan met spanning in je dagelijkse leven. Je versterkt je immuunsysteem en leert op een veilige manier opnieuw verbinding te maken met jezelf en je omgeving. Op momenten dat je de spanning voelt toenemen, gebruik je de aangereikte technieken, zodat je onmiddellijk een relaxter gevoel krijgt.

De sessies helpen je je energie te richten op de zaken waar je wel controle over hebt. Met ‘brain gym’ leer je die focus vast te houden voor een betere concentratie, thuis en op je werk.

Wat leer je?

 • Technieken die je kan inzetten wanneer je het nodig hebt
 • Meer/weer vat hebben op je angst- en stressniveau
 • Rust opzoeken waardoor je je beter kan concentreren

Voor wie?

 • Voor iedereen die post-coronastress ervaart
 • Voor hr-medewerkers en preventieadviseurs die zich de technieken eigen willen maken om er medewerkers mee te kunnen helpen

Greenday

Digital detox, geen luxe maar noodzaak

Waar is de ruimte voor de belangrijke dingen? Een visie laten garen, een relatie die aandacht nodig heeft, je ideeën, verlangens en emoties die misschien wel ergens zitten te duwen, maar er nooit vol mogen zijn.

Het vaccin voor de druk van buitenaf is: Stoppen en verdiepen. Contact maken met je innerlijke wereld; je kompas, wijsheid en creativiteit in 1.

Greenday is een programma dat je helpt om stil te staan en te verdiepen, zodat je jezelf weer vindt. Het is simpel, maar het vraagt wel moed om er já tegen te zeggen. Ja om jezelf 1 dag te gunnen, om geconfronteerd te worden, om echt te zijn met wat er naar boven komt, om het contact met de buitenwereld uit te schakelen.

En het is een verademing. Een groen bad, met begeleiding en een groot stuk alleen, verbonden met anderen en toch op jezelf.

Je stopt, stapt in het niet-weten en komt er herboren uit.

Aanpak

 • Je boekt een Greenday dag
 • Instructies en voorbereiding worden opgestuurd
 • De avond voor je Greenday een webinar en kennismaking met de andere deelnemers
 • 1 dag op je eigen plek in de natuur met onze Greenday inspiratie en reflectie gids (zonder bereikbaarheid)
 • Een groepsvideo call ter afronding
 • Harvesting en integratie via een coaching gesprek in de dagen na je Greenday

Voor wie?

 • Je wil een gezonde en inspirerende digital detox
 • Je hebt (adem)ruimte en herbronning nodig
 • Je merkt dat je aan de oppervlakte en in het operationele blijft hangen
 • Er dient zich een transitie aan in je leven/loopbaan
 • Je zit niet lekker in je vel
 • Een visie, droom, idee zit te duwen en wil je aandacht
 • Je loopt rond met een project, idee om iets in de wereld te zetten en het krijgt maar geen vorm
 • Je creativiteit stagneert
 • Je bent nieuwsgierig en stapt graag in het onbekende

Wat haal je eruit?

 • Helderheid
 • Richting
 • Weten waar je prioriteiten liggen en wat aandacht nodig heeft
 • Inzichten over je gewenste toekomst
 • Creatieve ideeën, klaar om uit te werken
 • Herbronnen om vanuit een andere plek weer te vertrekken

Meer veerkracht

“It is not the strongest of the species that survives, it is the one that is the most adaptable to change.” Charles Darwin

Je leert je autonome zenuwstelsel kennen en hoe je hierop impact hebt.  Ook leer je in de training hoe je in je eigen kracht kan staan, bij succes en tegenslag en hoe je je fysieke en mentale weerbaarheid kan vergroten. Je vindt hulp om mee te stromen met veranderingen, met drukte, met lastige emoties. Zo ga jij steviger in je schoenen staan en word je tegelijk wendbaarder, met aandacht voor jezelf en je omgeving.

Doelgroep
Voor iedereen die :

 • veerkrachtig wil leren omgaan met ‘dat wat er op hem/haar afkomt’.
 • wil leren om zowel fysiek als mentaal te ontspannen.
 • de balans wil vinden tussen accepteren wat er is en de regie (terug)nemen.
 • op zoek is naar wat echt kracht en energie geeft.
 • soms het gevoel heeft te verdrinken in de ‘veelheid’ en op zoek is naar een betere balans.
 • kampt met terugkerende fysieke klachten, die geen duidelijke medische oorzaak hebben.
 • het contact met zijn/haar zingeving kwijt is.
 • beseft dat veerkracht een essentiële bondgenoot is in deze tijd vol onzekerheid, beperkingen en veranderingen.

Wat leer je in de opleiding

 • Je leert hoe je autonome zenuwstelsel werkt en hoe je de (eerste) signalen van stress en ongemak kan herkennen.
 • Je leert hoe je op de polyvagale ladder kan navigeren.
 • Je leert welke praktische handvatten jouw duurzame levenspartners worden in het vergroten van je veerkracht kapitaal. 
 • Je vindt hulp om mee te stromen met veranderingen, met drukte en met lastige emoties. 
 • Je leert terugveren in moeilijke tijden door het herkennen en inzetten van je hulpbronnen.
 • Je gaat steviger in je schoenen staan en je wordt tegelijk wendbaarder, met aandacht voor jezelf en je omgeving.
 • Je leert zowel fysiek als mentaal ontspannen.
 • Je leert voedende relaties ontwikkelen en je geeft opnieuw meer zin en richting aan je leven.
 • Je leert met minder spanning meer te bereiken, zodat je meer vat krijgt op je eigen leven.  

Programma
Er zijn 3 Ontwikkelingspoorten voor Veerkracht :

Om je veerkracht te versterken werken we vanuit drie peilers, met concrete kapstokken, inzichten en oefeningen:

1. Zelfbewustzijn

Op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak.

2. Richting

Dankzij een duidelijk doel kan je meer aan en zie jij jouw eigen bijdrage en groei.

3. Community

Delen, geven en ontvangen – hoe meer kwaliteit er aanwezig is in je sociale netwerken, hoe meer gesteund je je zal voelen en je in je eigen kracht kan gaan staan.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Kennis van het autonome zenuwstelsel via de polyvagaal theorie.
 • Wat is veerkracht en hoe leer je terug te veren in moeilijke tijden?
 • Hoe kun je zowel fysiek als mentaal ontspannen? Wat heb je fysiek nodig en hoe werkt ons brein?
 • Wat geeft energie en wat kost je energie?
 • Vanuit je biografie onderzoek je hoe je met veranderingen omgaat. Wat heb je geleerd en wat heeft nog geen plek gekregen in je leven? Welke patronen heb je ontwikkeld? Hoe ga je om met onzekerheid en het niet-weten? Hoe kan je een balans vinden tussen accepteren wat er is en aan het roer staan van je leven?
 • Veerkracht in relaties. Hoe ontwikkel je voedende relaties, die je ondersteunen en begeleiden? Hoe vind je een goede balans tussen verbinden en grenzen stellen? Waarvoor ben je dankbaar en welke contacten geven je juist energie?
 • Wat is belangrijk in je leven? Wat geeft betekenis en richting? Hoe kun je je onderdeel voelen van het grotere geheel en wat betekent dat voor jouw veerkracht?

Didactische aanpak

De opleiding bestaat uit 2 opeenvolgende dagen, met een avondprogramma en overnachting op dag 1.
Op elk niveau (Zelfbewustzijn, Richting en Community) werken we met ervaringsgerichte oefeningen.  Je krijgt concrete kapstokken, inzichten en oefeningen mee om deze ontwikkelingspoorten te kunnen integreren in je leven.

Voor meer informatie stuur een mail naar Yannick.

Executive coaching

De Executive coaching bestaat doorgaans uit persoonlijke sessies van 1,5 uur bij de coach. Er zijn ook variaties mogelijk, zoals halve dagen, wandelsessies, videosessies, tussentijdse opvolging per mail en telefoon, noem maar op. De coaching is volledig afgestemd op jou als mens en leidinggevende en loopt zo lang als jij wenst. 

Degene die een topfunctie bekleedt of eigenaar is van een bedrijf, heeft een coach nodig die zowel persoonlijke thema’s, als thema’s die te maken hebben met de bedrijfsvoering.  En vaak loopt alles door elkaar en zie je door de bomen het bos niet meer.  Tijd om stil te staan, te reflecteren en te sparren met iemand die geen betrokken partij is – hoe nodig is dat.  Immers, je weet heel goed wat het is om altijd voor iedereen de sterke te zijn, de oplossing te bieden.  Je bent ook maar een gewoon mens, die het eens nodig heeft om gehoord te worden en om om duiding, richting en visie af te toetsen.   Of om de blik of de oplossing van een externe eens te krijgen.  

Een paar gesprekken achter elkaar of af en toe eens een gesprek wanneer het nodig is.  Als leidinggevende heb je veel impact, het is daarom belangrijk dat het goed gaat met jou en dat je jezelf voldoende kent om het effect dat je op anderen hebt, te kunnen zien.  

Leading by Being

Een nieuwe editie van Leading by Being start op 24 september 2024.

Info-avond op 18 juni om 19.30u op Industriepark West 50
9100 Sint Niklaas. Met Anja, James en Wouter

Mail info@quinx.org om je op te geven voor de info-avond of om een intake aan te vragen.

Vanaf 2023 is ons team versterkt door Wouter Torfs als gasttrainer. Wouter zal tijdens elke module zijn expertise en ervaring brengen. Hij zal, met alles wat we aanbieden in onze verschillende module’s, de brug naar het bedrijfs-, ondernemers- en organisatieleven  weten te maken.

Opzet Leading by Being

In dit traject gebruiken we een ruim aanbod van werkvormen, die je inzet op verschillende niveaus. Met concepten en oefeningen uit de gestalt- en systeemtheorethische scholen van Perls tot Hellinger spreek je je psycho-emotionele niveau aan, met oefeningen in lichaamsintelligentie van Lowen tot Roth werk je aan je energieniveau en met oefeningen uit de meditatieleer en energiewerk ontwikkel je jezelf transpersoonlijk. Die holistische benadering van leiderschapsontwikkeling laat je toe om te groeien in wie jij werkelijk bent en die inzichten te vertalen naar een authentieke leiderschapsstijl.

Het programma is bedoeld voor iedereen die zich bewust is van zijn of haar leiderschapspositie en via een persoonlijk ontwikkelingstraject zijn of haar draagvlak wil verruimen. Niet voor toeristen – dit diepgaande traject is er voor de leiders van morgen. Leading by Being helpt deelnemers de juiste keuzes te maken en een duidelijke koers te kiezen.

Voor LBB 16, die start op 24 september 2024 lees deze pdf.

Voor inhoudelijke informatie over Leading by Being mail anja@quinx.org.

Wil je meer praktische info mail Ann-Kasra op info@quinx.org.

Getuigenissen

‘LBB heeft mij geholpen een dieper inzicht te krijgen in mezelf via spirituele, lichamelijke en psyche-emotionele invalshoeken. De begeleiders hebben de gave om een ruimte te creëren waarin er echte kwetsbaarheid en vertrouwen kunnen zijn. Dat stelde me in staat om serieuze stappen te zetten op weg naar mijn eigen kern en levenskracht.’
Joris van Droogenbroeck – Co-founder Multiversity, omarmer van menselijke complexiteit

‘Als je denkt dat je onafhankelijk bent ….. als je denkt dat je het allemaal op een rijtje hebt….Think again! LBB is self leadership. Twijfel, liefde, vriendschap. En altijd blijven zoeken. Onderzoeken en beantwoorden, wat je vraag ook is.’
Tim de Coninck – CXO France

‘Voor mij was LBB de weg om contact te maken met wat ik echt wil in mijn leven, als vader, als partner, als leider in het familiebedrijf. Het programma heeft me geleerd de moed te vinden om altijd de waarheid onder ogen te zien. De waarheid over mezelf, over wat ik voel en denk, over mijn relatie met medewerkers en met wie mij dierbaar is, over wat me energie geeft en wat me energie ontneemt. Het toonde me de moed om te bespreken waar ik bang voor ben, en zo doorbraken te realiseren in mijn leven en persoonlijk geluk. Daarom was LBB een mijlpaal in mijn leven’
Toon Bossuyt – CEO Boss Paints

De Magie van Stilte.

In ons dagelijks leven worden we vaak overweldigd door de constante stroom van prikkels en eisen. Door stil te staan en stil te worden, creëren we ruimte voor innerlijke rust en helderheid. Hier, te midden van de rustgevende natuur van Le Marche, kunnen we afstand nemen van de gebruikelijke patronen en automatismen die ons leiden. Het is een uitnodiging om dieper te voelen en te ontdekken wat er werkelijk in ons leeft en geleefd wil worden.


 
De betoverende omgeving van La Terra Saggia zal fungeren als een natuurlijk decor voor onze reis naar binnen. Denk aan uitgestrekte heuvels, kronkelende paden door weelderige bossen en de stilte van afgelegen plekjes waar je alleen het geluid van de wind en de vogels hoort. In deze serene omgeving zul je de kans hebben om de stilte te omarmen en te ervaren hoe het je naar een ruimere plek in jezelf leidt.
 
Vanuit deze ruimere plek zullen we samen antwoorden vinden op de uitdagingen van ons dagelijks leven. Zonder de ruis van de buitenwereld, kunnen we luisteren naar onze eigen innerlijke stem en van daaruit nieuwe, bewuste keuze’s maken. Vanuit helderheid, authenticiteit en veerkracht.
 
Deze retraite biedt begeleide meditaties, lichaamswerk, stilte wandelingen, reflectie- en coachings momenten, om je te ondersteunen in het ontwikkelen van een dieper begrip van jezelf en het ontdekken van nieuwe perspectieven.

Voor wie

Deze week is :
* Voor iedereen die meer ruimte en kalmte wil ervaren in zichzelf.
* Voor die mensen, die vanuit hun diepste essentie en diepste ‘weten’ willen leven en /of leiding willen geven.
* Voor hen die willen leren ontspannen in het “niet’ weten, te leren vertrouwen, voorbij angst en spanning.
* Voor diegenen die willen leren luisteren naar signalen van het eigen lichaam en daar zorg voor willen leren dragen.
* Voor iedereen die wil blijven staan in de stormen en waan van alledag en een krachtige, ruimere bron van kalmte en bewustzijn in zichzelf wil kunnen aanboren.

Begeleiding

Deze retraite wordt begeleid door twee ervaren ‘stilte’ facilitators : Anja Hueber en Wouter Torfs. Samen met de deelnemers zullen zij de stilte verkennen als een bron van bezieling. Zij bieden hun ervaring en kunde aan, en dragen er zorg voor dat iedereen hernieuwde inspiratie, kracht, gevoeligheid en focus mee terug neemt naar huis. Om aan te wenden voor zichzelf, voor de ander, en voor een betere, mooiere wereld.

.
Heb je inhoudelijke vragen stuur anja@quinx.org een mail.

Persoonlijk leiderschap

In de huidige samenleving is leidinggeven niet meer uitsluitend weggelegd voor managers en werkgevers. Iedereen geeft leiding: aan zichzelf en aan anderen, door bepaalde keuzes te maken of het voorbeeld te geven. Hoe meer organisatiestructuren afvlakken, hoe groter de vraag naar mensen die op een open, authentieke manier zichzelf (en zo ook anderen) kunnen sturen. Tijdens drie workshops van telkens twee dagen ontdek jij hoe jij jouw innerlijke kompas kan volgen om bewuster en proactiever in het leven te staan.

Persoonlijk Leiderschap

De eerste tweedaagse draait om zelfkennis en je zelfrelatie als spiegel voor je leven. Je brengt je lichaam en geest in evenwicht en maakt een duidelijk onderscheid tussen gevoel en rede. Je krijgt ruimte voor zelfzorg en bevrijding. Daarna keer je terug naar huis met een persoonlijk actieplan, want persoonlijk leiderschap begint bij jezelf.

Tijdens de tweede tweedaagse kijk je voorbij je masker. Je pakt beknellende patronen aan en ontwikkelt ondersteunende overtuigingen. Je herkent je gevoelens en behoeften en neemt er verantwoordelijkheid voor. Zodra je hebt afgestemd met je omgeving, formuleer je duidelijke stappen om een gedachte, gewoonte of patroon te doorbreken.

In de derde tweedaagse reiken we je concrete handvaten aan om je unieke zelf volledig in te zetten. Je leert meer van jezelf te laten zien, leert je kwetsbaar en tegelijk moedig op te stellen voor kwalitatievere contacten en oordeelt zelf hoe jouw persoonlijk leiderschap er in de wereld uitziet. We sluiten het programma af met een individueel actieplan om jezelf vanuit rust, authenticiteit en helderheid te sturen.

Voor meer informatie download onze pdf.

Persoonlijk leiderschap vertrekt vanuit jou, je drijfveren en jouw volle potentieel als individu. Je hoofd en lichaam luisteren naar elkaar en geven je een duidelijke richting in je leven. Door moed en mildheid te gebruiken, krijg je grip op de situaties die je aantrekt. Deze training is bedoeld voor iedereen die zich niet wil laten leiden door situaties of omstandigheden, maar trouw wil zijn aan zichzelf.

Getuigenissen

Deze opleiding heeft me zoveel inzichten gegeven in wie ik ben, hoe ik in het leven sta en welke waarden er voor mij belangrijk zijn. Ik zat vast en ik ben als het ware herboren. Een bron van hernieuwde energie om mee aan de slag te gaan. Een sterke professionele omkadering en fantastisch mooie mensen leren kennen. Een echte aanrader. ‘
Karin Delva, Customer Service Manager

‘De opleiding is zeer verrijkend, wordt professioneel en zeer respectvol begeleid! De verscheidenheid in de groep maakte het tot een bijzondere ervaring. Veel dank.’
Chris P.

‘Als je het contact met jezelf en met anderen wilt versterken is de opleiding Persoonlijk Leiderschap dé manier. Het verrijkende en gevarieerde programma biedt je inzichten die je blik ongelooflijk verruimen. De sterke begeleiding geeft je de houvast en het vertrouwen dat je in dit proces nodig hebt. Dat bepaalde thema’s sterk spelen en speelden in mijn leven, wist ik al grotendeels, maar ik heb ook een opening naar een ander pad kunnen ontdekken en dat is nieuw.’
Colette C.

‘PL heeft me inzicht gegeven in mijn patronen, blinde vlekken en hoe ik anders kan gaan bewegen waardoor ik veel meer opties en vrijheid in mijn leven voel. Ik durf meer mijn plaats en ruimte innemen vanuit de zekerheid dat ik iets kan bijdragen en weet nu hoe ik mezelf beter kan dragen als het moeilijk wordt.’ 
Sophie L.

‘De opleiding heeft me weer een stapje dichter bij mezelf gebracht. Door de professionele en warmmenselijke begeleiding en via de groep ben ik bewust geworden van beperkende overtuigingen en in contact gekomen met de kracht in mezelf. Daar begint alles en het mooie is dat ik het zelf in de hand heb. Een verrijking van mijn eigen professionele en privé-leven en onrechtstreeks ook dat van mijn omgeving.’
Eva v. G.

  ‘- een aanrader voor allen die vanuit hun essentie willen leven en zich hierbij willen ontwikkelen in authenticiteit en kwetsbaarheid.’  Peter S.

Reis naar je bron

Tijdens deze weekretraite wandelen, klimmen, slapen en mediteren we op een van de meest energetische plekken op aarde. Je krijgt zachte en helende begeleiding voor, tijdens en na de reis. Je kan alleen zijn of je voeden aan de groep. Qua fysieke inspanning is dit programma haalbaar voor iedereen met een gewone gezonde conditie.

Voor vertrek maken we kennis met elkaar en formuleert iedereen een persoonlijke (levens)vraag waarvan het antwoord zich tijdens de reis kan ontvouwen. In de woestijn trekken en klimmen we te voet, per jeep en doen een tochtje per kameel. We brengen de nacht door op comfortabele matrassen onder een overweldigende sterrenhemel. Tijdens de trekking door de woestijn (denk glooiende zandvlaktes, oases, woeste bergen, canyons, duinen en maanlandschappen) nodigen we je uit om af te dalen van je hoofd naar de wijsheid van je hart en je lichaam, om in verbinding te treden met de natuur en zo in contact te komen met je innerlijke zelf.

De kracht van het traject rust in de oneindige inspiratie van de natuur in combinatie met stiltemomenten en verdiepende oefeningen. Het hele proces brengt je dicht bij jezelf en je essentie. De Sinaï-woestijn is dankzij de dienstbaarheid en levensvreugde van de bedoeïenen de uitgelezen plek om je leven te overschouwen. We werken er onder meer met actieve meditatie, (emotioneel) lichaamswerk, inzichtsoefeningen, ontspanning, stilte en uitwisseling van ervaringen.

Vragen of persoonlijk gesprekje om te kijken of er een match is: micky@quinx.org
Je kan deze retraite rechtstreeks boeken via de website van Desert-Soul.