fbpx

Ik wil een Revolutie!

De laatste tijd wordt er veel geschreven over vrouwen en leiderschap. Over hoe belangrijk het is om de meer vrouwelijke kwaliteiten zoals ‘de kunst tot verbinden’, ‘het vermogen te verdiepen’ en ‘intuïtief te voelen’, de kunst tot ‘holding space’, om al deze meer yin-georiënteerde  kwaliteiten  te herontdekken en te herwaarderen. Ik ben er zeker blij mee, dat dit aandacht krijgt. De drukke, gejaagde wereld waarin we leven heeft deze kwaliteiten hard nodig. Maar wat ik merk bij mezelf, telkens wanneer ik rond dit thema inspirerende woorden lees, is het volgende :

Ik wil meer!
Ik wil een revolutie!

Vrouwelijk leiderschap, wat is nodig

Vrouw en impact

Samen met vriendin en collega, Celeste Neelen ben ik al meer dan 10 jaar bezig met het ontwikkelen en faciliteren  van workshops, programma’s,  specifiek voor vrouwen.  Inderdaad vanuit de gedachte dat het belangrijk is dat vrouwen meer uit de verf komen, dat ze meer in hun kracht gaan staan en dat ze meer en meer die kwaliteiten, zo eigen aan vrouwen, gaan inzetten, zowel op het werk, thuis, als in het maatschappelijke leven.…

Maar in onze programma’s proberen we meer dan dat te doen!
We kijken verder!
We kijken dieper!

 We geven veel aandacht aan wat er nodig is om vrouwelijk potentieel voller in te brengen!
Wat heb je nodig om je kwaliteiten voller in te kunnen zetten?
Wat is er nodig om vanuit wie je ten diepste bent te bewegen in deze wereld?
Wat is er nodig voor vrouwen om meer impact te hebben?
Wat is er nodig om een klimaat te creëren waarin we kunnen floreren?

Wat is het probleem en hoe pakken we het aan?

En alle antwoorden die we krijgen op deze vragen verwijzen naar de nood voor een Revolutie!!
“Problemen kunnen niet opgelost worden op het niveau waarin ze bestaan” Dit wordt vaak beweerd en het klopt ook. Om duurzaam te veranderen is het bijna altijd nodig om out of the box te gaan denken en bewegen, om een wezenlijke ‘shift’ te maken, vanuit een nieuw narratief. Zo ook hier.

Het is een probleem dat vrouwelijke kwaliteiten nog steeds minder gezien, gehoord en gewaardeerd worden in onze huidige manier van denken, werken en leven. Het is een probleem dat vrouwen daarom nog harder hun best gaan doen, nog harder gaan werken om te voldoen aan de eisen die onze huidige maatschappij stelt. Het is een probleem dat hierdoor de burn-out cijfers onder, met name jonge vrouwen, de pan uit rijzen.

Het is een probleem.
En de belangrijke les die we leren : Het is niet op te lossen door nog harder ons best te doen, nog harder te gaan werken. Want dat zorgt ervoor dat we te vaak moe zijn. Leeg, uitgeblust, opgebrand. En het meest pijnlijke en verdrietige is dat we daardoor steeds verder verwijderd raken van ons eigen lijf, ons eigen ‘aanvoelen’, onze intuïtie, ons dieper weten. En dat we hierdoor dus juist die waardevolle kwaliteiten en talenten niet meer kunnen aanboren.

Dus ja, vrouwelijk leiderschap, nodig en zeer gewenst. Maar, om daar toe te komen, is het volgens mij echt onontkomelijk om eerst en vooral de moed te hebben om onze  huidige manier van werken  en leven in vraag te stellen. Om uiteindelijk andere keuze’s te maken en niet meer mee te doen in hoe we het nu al jaren doen. Het in stand houden van  een klimaat waarin productiever, drukker, meer en sneller de maat is. Om echt uit de verf te komen als vrouw, om diepgang, vertraging en verbinding te vinden en te creëren, is het absoluut nodig om vanuit een ander ritme te gaan werken en leven…Vanuit een meer ‘eigen’ en natuurlijk ritme. En ik ben ervan overtuigd dat dit authentiekere ritme trager is dan wat het huidige klimaat dicteert!

Moed en uitnodiging

We gaan veel moed nodig hebben.
Moed, om niet meer mee te doen.
Moed om te stoppen.
Moed om te ontdekken wat we echt nodig hebben.
Moed om niet meer aan alle verwachtingen te voldoen.

Voor vrouwen en de inzet van meer vrouwelijke kwaliteiten betekent dit dan ook allereerst te leren ontspannen en ruimte te maken. Zonder ontspanning, zonder ruimte voor (en binnen-in)  onszelf, zijn we gewoonweg niet op ons best.

 Ik nodig daarom alle vrouwen uit, om samen, een revolutie in gang te zetten. Laten we een ander pad gaan bewandelen. Een pad van ruimte en ontspanning. Laten we elkaar daarin gaan helpen en ondersteunen. Zodat we niet alleen staan, maar ons gesterkt voelen door een gezamenlijk verlangen, een gedeelde nood. Om samen, onze voeten, ons verlangen, onze intuïtie te gaan volgen. En van daaruit het beste van ons zelf te geven.

En mannen zijn hierin natuurlijk ook van harte welkom!

Vrouwen kunnen zich inschrijven voor onze 2-daagse Vrouw en Impact, op 07 en 08 december 2023.
Begeleiding : Anja Hueber en Celeste Neelen
Locatie : De Heerlijckyt, Geetbets, B
Info : Klik hier of mail anja@quinx.org
Inschrijven via HRDA : klik hier

Quinx België

Leopoldstraat 40 bus 3
2550 Kontich
+32 495 51 78 99

Casa Cato (coachingruimte Mechelen)
Frederik de Merodestraat 26
2800 Mechelen

Quinx Nederland

Valklaan 33
5272 RX Sint-Michielsgestel
+31 64 18 18 625