fbpx

Privacy policy

Quinx BVBA, gevestigd aan de Leopoldstraat 40 bus 3, B-2550 Kontich, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Quinx BVBA,
Leopoldstraat 40 bus 3, B-2550 Kontich, België
www.quinx,org
info@quinx.org
+32 (0)495 51 78 99


Quinx BVBA hecht grote waarde aan uw privacy. Persoonlijke gegevens die u ons verschaft worden dan ook met de groots mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen. Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden voor marketing doeleinden. Quinx BVBA verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om onze diensten uit te voeren geven wij enkel de daartoe benodigde gegevens door aan de conferentie- en retraite-oorden, hotel, organisaties zoals de HRD Academie en Taking Wing, met wie we samenwerken en indien van toepassing, Wij gebruiken uw gegevens verder enkel voor onze interne administratie en voor onze eigen analyses – en marketingdoeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals Campaign monitor en onze website beheerders sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Persoonsgegevens die wij verwerken Quinx BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze daarvoor aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Zakelijke gegevens voor de facturatie en bankrekeningnummer

Als u een contactformulier via de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar om de communicatie en het gebruiksgemak op de website gedurende die periode te optimaliseren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij
persoonsgegevens ?

Quinx BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• voor het aangaan en uitvoeren van al onze diensten
• om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
• uw e-mail adres wordt opgenomen in ons nieuwsbrieven bestand, waar u te allen tijde uzelf uit kunt schrijven
• om u te informeren over nieuwe diensten
• voor het afhandelen van uw betaling
Quinx BVBA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Browsing informatie en cookies

Onder browsing informatie verstaan we gegevens die we verzamelen over uw activiteiten op onze website door gebruik te maken van cookies. Indien uw browsing informatie om welke reden dan ook gekoppeld is aan gegevens waarmee u te identificeren bent dan behandelen wij deze gegevens als
persoonsgegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het doel van de cookie is uw browser te onderscheiden van alle andere browsers die onze website bezoeken. Door uw browser (IP-adres, locatiegegevens, apparaat type) te herkennen kunnen we u beter van dienst zijn. Het herkennen van uw browser betekent niet dat we u kunnen identificeren aan de hand van uw naam, e-mailadres of andere specifieke identificeerbare persoonsgegevens, omdat de cookie slechts een identificatiekaart van de browser is. Quinx BVBA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies met een puur technische functionaliteit. De functionele cookies zorgen voor een goede werking van onze website. Met de analytische en tracking cookies worden geanonimiseerde gegevens over uw surfgedrag verzameld. Zo kunnen we zien hoe bezoekers de wesite gebruiken en kunnen we op basis daarvan de website verbeteren en optimaliseren om u bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten aan te kunnen bieden. Wij maken geen gebruik van advertisingcookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie hiervoor de Help-functie van uw browser.

Google Analytics

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit is een pixel van Facebook en cookies van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst van Google om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door Quinx BVBA of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om misbruik te voorkomen kunnen we u daarbij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: info@quinx.org We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quinx BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op met ons via www.quinx.org

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan a.u.b. contact met ons op via: www.quinx.org

Quinx België

Leopoldstraat 40 bus 3
2550 Kontich
+32 495 51 78 99

Casa Cato (coachingruimte Mechelen)
Frederik de Merodestraat 26
2800 Mechelen

Quinx Nederland

Valklaan 33
5272 RX Sint-Michielsgestel
+31 64 18 18 625