Project omschrijving

Councils

Een programma voor organisaties

Een council is een zorgvuldig samengestelde groep van mensen met een voldoende gelijk-geaarde werksituatie, die bij elkaar komen, om met en van elkaar te leren op manieren die de klassieke leervormen overstijgen.

Een lerende organisatie kijkt verder dan haar eigen horizon en is open om samen te werken met andere organisaties. Maar al te vaak komt een systeem vast te zitten in bekende patronen,  zowel collectief als individueel. Te veel tijd wordt besteed aan het opnieuw uitvinden van het wiel. In de hectiek van het dagelijkse werk, is het bijna onmogelijk om een ​​stap terug te nemen. Om de balans op te maken van de kwaliteit van ons werk en leven en om steun voor ons leven en loopbaan te ontvangen.

Inhoud en aanpak

De doelstellingen van een Council zijn tweevoudig:
1 Het uitwisselen van ‘best practises’ en het ontvangen van (technisch) advies over alle denkbare werk kwesties
2 Een intieme leergemeenschap creëren, die ondersteuning en uitdaging biedt op alle niveaus

Elke sessie wordt volledig bepaald door de behoeften van de groepsleden die ‘live-cases’ voorbereiden en vragen inbrengen waar werk rondom nodig is. Een council is een zorgvuldig samengestelde groep van mensen met een voldoende gelijk-geaarde werksituatie, die bij elkaar komen, om met en van elkaar te leren op manieren die de klassieke leervormen overstijgen. De taak van de begeleider is niet om de agenda te creëren, maar om te zorgen voor de juiste voorwaarden voor de Raad om te werken. Ze brengen hun creativiteit en ervaring in voor de aanpak van de verschillende onderwerpen en verschillende persoonlijkheden.

Na verloop van tijd ontwikkelt zich een diepe band tussen leden van de groep, die vaak een beroep op elkaar doen voor advies en emotionele steun. De sessies duren twee dagen en zijn een bron van persoonlijke vernieuwing en bezinning. En dat terwijl de bedrijven waar de deelnemers werken voorzien worden van concrete oplossingen voor belangrijke kwesties en projecten.

“The real experts are our peers. Sharing and building knowledge and experience”

Wat levert deelname aan een council je op?

 • Het delen van ‘best practices’, op de meest uiteenlopende onderwerpen, van persoonlijk tot zakelijk.
 • Bundeling van kennis en contacten tussen bedrijven
 • Het ontvangen van advies en input op ‘live-cases
’
 • Cirkel van ondersteuning en uitdaging
 • Cirkel waar authenticiteit en kwetsbaarheid worden omarmd
 • Cirkel waarin individuele levensvragen / loopbaan kunnen worden besproken
 • Visie ontwikkelen op de toekomst

Voor wie?

We hebben nu 6 verschillende councils, die tweemaal per jaar samenkomen. Deze bestaan uit mensen met  een soortgelijke functie, die in uiteenlopende organisaties werken. Binnen de councils zijn hechte, duurzame samenwerkingsverbanden en vriendschappen ontstaan.
Wil een council optimaal functioneren zullen alle leden een baan of functie moeten hebben die vergelijkbaar is. Deze methode is gebaseerd op de fundamentele aanname dat wijsheid en kennis evenzeer aanwezig zijn in een groep professionals als bij de zogenoemde experts.

Getuigenissen

 • Quinx creëert met de CEO-Council een unieke leercontext waar je terecht kan met fundamentele vragen van professionele en persoonlijke aard die je elders moeilijk kan stellen. Daarnaast -en minstens even belangrijk- is onze CEO council uitgegroeid tot een unieke groep vrienden die ervan genieten samen te leren, samen te groeien en gewoonweg samen te ‘zijn’.”
  Wouter Torfs – CEO Torfs
 • Artikel in de Tijd over de CEO-council, Klik hier om verder te lezen.