Project omschrijving

Fundation

Maatschappelijk Engagement

Onze visie omtrent maatschappelijke verantwoordelijkheid

Privileges leiden van oudsher tot onevenwichtigheid in de maatschappij. Vandaag staan wij als bedrijf aan de kant van degenen die bevoorrecht zijn. We ervaren het als onze verantwoordelijkheid om dit in te zetten in de maatschappij op een constructieve manier. Niet alleen omdat het onze morele plicht is, maar vooral omdat we dankbaar zijn en iets terug willen geven, omdat we het evenwicht willen helpen herstellen, omdat dit onze manier is om zingeving en voldoening te geven aan ons werk. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit zich o.a. in ons partnership in de FUNDATION.

“The time is always right to do the right thing” – Martin Luther King jr.

De FUNDATION is een fonds waarin 4 bedrijven samenwerken: Durabrik, Gijbels, Torfs en Quinx. Het fonds biedt geld en technische expertise om non-profit organisaties en NGO’s op een structurele manier te ondersteunen en te helpen hun missie te verwezenlijken.
Quinx steunt de projecten van de Fundation door het pro bono verlenen van individuele coaching en teamcoaching.

Om een professionele en onafhankelijke jurering te waarborgen wordt samengewerkt met de Koning Boudewijn Stichting. Voor meer informatie kijk op de Fundation website

Een overzicht van de projecten

Samen Inburgeren – Bond zonder Naam

Het project Samen Inburgeren koppelt nieuwkomers aan Nederlandstalige vrijwilligers.  Deze vrijwilligers maken nieuwkomers wegwijs in de gemeente of stad en bieden tegelijkertijd een luisterend oor. 
Gedurende 6 maanden tot een jaar spreken deze duo’s ongeveer om de veertien dagen af om samen leuke activiteiten te doen zoals een wandeling, een cultureel bezoek of bij elkaar op de koffie gaan. Tijdens de ontmoetingen wordt er Nederlands gepraat.

Vanaf juni 2016 werkt de Fundation en Boss Paints samen met Bond zonder Naam aan een pilootproject, waarbij er 4 Samen Inburgeringskernen worden opgezet in een bedrijf. De deelnemende bedrijven faciliteren het project, enthousiasmeren hun medewerkers en ondersteunen het groeitraject voor de vrijwilligers.
Voor meer info klik hier.

Luisterend oor – Bond zonder Naam

Dit project wil een antwoord bieden op de vereenzaming in onze maatschappij. Sinds 2014 organiseert BZN ieder najaar laagdrempelige workshops, gespreid over heel Vlaanderen, begeleid door vrijwilligers, met als thema ‘Empatisch Luisteren’. Iedereen die een Luisterend Oor wil zijn voor zijn omgeving is er welkom.
In 2014 : 49 workshops, goed voor 552 deelnemers. In 2015, 44 workshops, goed voor 520 deelnemers. In 2016 : 38 workshops, goed voor 359 deelnemers.

Lees hier ons blog over het project Luisterend Oor, een samenwerking tussen Bond zonder naam en de Fundation in België.

Free Clinic en Bouwen aan de Nomaad

Free Clinic is een organisatie die ons nauw aan het hart ligt. De mensen die daar werken zetten zich elke dag in om medemensen met een verslavingsproblematiek op verschillende manieren te helpen. Ze leven aan de rand van onze samenleving, vaak verstoten en veroordeeld door de situatie waar ze in zitten.

Een partership aan organisaties (Schoenen Torfs, Gijbels, Durabrik, Quinx, Stramien en Stad Antwerpen) helpt Free Clinic om een nieuw gebouw te plaatsen, De NOMAAD, maar er zijn nog extra middelen nodig.
Lees ons blog over de crowdfunding-actie. Je kunt het project steunen door een gesigneerde plank a € 50,- te kopen.

LetsCo biedt beroepsopleidingen voor Vlaamse jongeren (18+) met een verstandelijke beperking.

In 2016 ontwikkelde LetsCo de pilootopleiding ‘co-medewerker in een bedrijf’. Acht jongeren met een verstandelijke beperking namen hieraan deel. Tijdens de opleiding ontwikkelen de cursisten hun professionele vaardigheden. Ze ontdekken hun talenten en groeimogelijkheden. Ze volgen stage in een bedrijf in hun buurt.

Resultaten LetsCo

80% van de jongeren werkt in het jaar na stage als co-medewerker in het bedrijf.
Impact voor de jongere
• Status (fierheid): ik heb een job
• Hoger zelfwaardegevoel doordat ze zicht krijgen op hun talent
• Uitbreiding van het sociaal netwerk
• Een zinvolle rol vervullen (zelfrealisatie)
Voor meer informatie klik naar website van letsco
Een overzicht van de foto’s bij de uitreiking va de eerste leerbewijzen