Project omschrijving

Individuele Coaching

Een programma voor organisaties

Naast consultancy en training is individuele coaching een volwaardige en/of complementaire begeleidingsmethode. Je loopt vast in je organisatie, in je team.
Dit vastlopen heeft altijd ook effect op je leven in zijn geheel. Misschien raakt een probleem niet opgelost omdat je het probleem zelf mee in stand houdt. Misschien mis je perspectief om dingen anders te bekijken. Misschien stel je je niet de juiste vragen.
Je krijgt signalen, vaak lichamelijk, dat iets in de situatie om verandering vraagt en je weet dat verandering bij jezelf begint.
Welke plek je bekleedt in de organisatie – of je nu leidinggevende bent of medewerker – en wat je vraag ook is – van ondersteuning in leiderschap en/of in samenwerking, van ‘is deze job wat ik wil’ tot een nakende burn-out, al deze thema’s kunnen aan bod komen in een individueel traject.

De principes die we hanteren

  • Holistische kijk : we hebben aandacht voor jou als een geheel : je gedachten, je gevoelens, je emoties, je geschiedenis, je lichaam. We maken geen onderscheid tussen wie je bent op het werk en wie je bent buiten het werk. We geven ruimte aan die delen van jezelf die onderontwikkeld zijn, die om groei vragen, die ervoor kunnen zorgen dat je op een andere manier in relatie treedt met je omgeving en dat je een completer mens wordt.
  • Persoonlijk leiderschap : wat is jouw verantwoordelijkheid in de situaties die je aanbrengt, wat kan en wil jij veranderen, wat moet je loslaten
  • Het bredere veld : we bekijken iedere vraag vanuit je bredere context, elke organisatie is een levend systeem met eigen wetmatigheden, op welke manier maak jij hiervan deel uit, welke patronen zijn zinvol om te respecteren, welke dienen niet meer en kan jij mee in verandering brengen.
  • Diepte : we kiezen voor vertragen en verstillen, om zo tot actie te komen. Bij ons geen quick fix.

Voor wie?

  • Je kiest ervoor om vrijwillig in een individueel coachingstraject te stappen. Ook al raden mensen in je organisatie het je aan, je engageert je niet omdat het moet van anderen, maar omdat jij het zelf wilt
  • Je voelt de nood/het verlangen om te leren, om te groeien, om jezelf kritisch in vraag te stellen
  • Je bent bereid om te reflecteren én om je nieuwe inzichten om te zetten in nieuw gedrag

Praktisch

Een sessie duurt 1h tot 1h30

Sessies gaan door :
in Putte met Micky Masset. (sessies in Nederlands en Engels) Mail micky@quinx.org

in Groot-Bijgaarden met Yannick Lierman. (sessies in Nederlands, Frans, Engels) Mail yannick@quinx.org

in Kontich met Ann Kasra van Rompaey. (sessies in Nederlands en Engels) Mail info@quinx.org