Project omschrijving

Levenswijs

Een inter-generationeel project

Ouderen en jongeren met elkaar verbinden

Stichting Levenswijs draagt bij aan een zinvolle beleving van de laatste levensfase van ouderen en streeft naar meer contact, begrip en solidariteit tussen ouderen en de jongere generaties.

Alle activiteiten van Levenswijs zijn erop gericht om op een creatieve manier de wijsheid en ervaring van ouderen in contact te brengen met de kracht en de levensenergie van jongeren.
Hiermee wordt aan het woord “participatiemaatschappij” een heel concrete en nieuwe invulling gegeven.

Centraal in de LevensWijs activiteiten staan de levensverhalen van ouderen.
Deze levensverhalen worden door ouderen en jongeren in samenwerking met amateur en (semi) professionele kunstenaars vertaalt in muziekstukken, gedichten, foto’s en schilderijen of andere (beeldende) kunstvormen.
Dit gebeurt bij mensen thuis, op scholen, in zorginstellingen.

In een muziektheatervoorstelling komt dit uiteindelijk allemaal samen. Deze muziektheatervoorstelling wordt weer vertaald naar mini voorstellingen en naar een Levenswijskoor.

Bij alle activiteiten van LevensWijs is de actieve participatie van ouderen het meest essentieel.

Elk leven heeft betekenis
Elk verhaal een boodschap
In iedere levensfase is het hebben van betekenis en verbinding met anderen van belang.

Lees Anja’s blog over het ontstaan van Levenswijs.

Voor meer informatie en foto’s van de voorstellingen bekijk de website van levenswijs.

Voor vragen kun je terecht bij Anja Hueber.