Project omschrijving

Silence for Peace

Maatschappelijk Engagement

Silence for Peace

Quinx ondersteunt Silence for Peace, een nieuw vredesinitiatief als antwoord op het tumult in de wereld en de hoog oplopende spanningen tussen mensen, volkeren en religies. Vrede begint in het hart van ieder mens.Stilte brengt vrede in jezelf en de wereld.

Silence for peace geeft stilte een plaats in het publieke debat. De politiek biedt ‘externe’ oplossingen. Verlangzamen en de stilte omarmen maken ‘innerlijk’ oplossingen mogelijk. een combinatie van beiden is nodig.

Silence is the missing voice​
in conflict and debate

Peace starts with a silent heart
and radiates out

Come and sit with us
In silence for peace
Every minute sends a message

Voor meer informatie kijk op de website van Silence for Peace.