Project omschrijving

Teamontwikkeling

Een programma voor organisaties – Bringing out the magic

Wanneer we werken met een team kijken we zowel naar de concrete aanleiding van de vraag als naar het bredere kader : wat heeft gemaakt dat deze aanleiding tot stand is gekomen, wat is de plek van het team in de organisatie, hoe is dit team ontstaan, geëvolueerd, als dit team op zijn best is binnen de organisatie hoe zou het er dan uitzien, welke laag in dit team heeft groei en ontwikkeling nodig, etc.

Onze aanpak richt zich niet op een kortstondig oplossen van problemen, wel op een duurzame ontwikkeling, van de individuen in het team en van het team in de organisatie. We werken steeds op maat, onderzoeken de hardnekkige patronen in het team, omdat we geloven dat dit ertoe leidt dat mensen in een team zich beter gaan voelen wat uitmondt in een betere samenwerking en in het neerzetten van betere resultaten.

De groepsdynamische en systemische principes

 • storingen hebben voorrang op de inhoud
 • iedereen heeft een plek en een stem
 • iedereen heeft een waardevolle bijdrage
 • iedereen is mee verantwoordelijk, heeft een eigen aandeel in het huidige functioneren van het team
 • het geheel is meer dan de som van de delen

“De problem solving voorbij. Groeien in veiligheid, vertrouwen en verbinding.”

De impact van deze principes is dat teamleden:

 • Veiligheid ervaren, waardoor ze zich kwetsbaarder kunnen, mogen, durven opstellen
 • Zich gezien en gehoord voelen
 • Actiever participeren
 • Gaandeweg, ieder op zijn/haar eigen tempo, de comfortzone kunnen verlaten, risico’s leren nemen in het besef dat ze er niet alleen voor staan
 • Vanuit meer besef, meer rust en meer authenticiteit out of the box gaan denken, zelf met oplossingen komen
 • Leren over zichzelf en over de ander, in een sfeer van verdieping en tegelijkertijd plezier

Elke organisatie, elk team hanteert een bewust en onbewust waardensysteem.  Doorheen onze begeleiding worden deze waarden bespreekbaar en levendig gemaakt. Daarnaast zetten we ook de Quinx waarden in : Groei, Open communicatie en Duurzaamheid, welke leiden tot een waardevolle Community waarin iedereen zich gedragen voelt.

Praktisch

Onze teambegeleidingen zijn residentieel en vinden off-site plaats. Intake, voorbereiding, en nabespreking gebeuren on-site. Naast off-site teambegeleidingen in België en Nederland bieden we ook :
– Camino’s* in de Ardennen en/of aan de Belgische/Nederlandse kust (*Camino : bij deze vorm gebeurt de begeleiding al wandelend, in de natuur)
– Teambegeleidingen in Frankrijk, Griekenland, Italië en de Sinaï woestijn.

We begeleiden teams in het Nederlands, het Frans en het Engels.
Neem contact op met Quinx voor meer informatie of een intake-gesprek.

Getuigenissen

 • Het is intussen meer dan een jaar geleden dat we met het Torfs’ finance team een tweedaagse organiseerden rond oprechte waardering binnen het team. Door Quinx’ specifieke aanpak werd het voor iedereen een zeer intense en persoonlijke beleving samen met de collega’s. De diepte van het contact dat gecreëerd werd tijdens de 2-daagse, zorgt ervoor dat er vandaag, meer dan een jaar na de 2-daagse, nog steeds een voelbare warmte en een aangenaam gemak van contact heerst binnen de groep. Door de combinatie van de aangeleerde techniek, het gedeelde inzicht in elkanders persoonlijkheid en de gecreëerde veiligheid in het team, worden issues vandaag sneller besproken, met meer respect voor de tegenpartij en met meer gemak door de initiator.  Het geven van waardering is een natuurlijk proces geworden.
  Stijn de Knop, Torfs
 • In 2008 deden wij bij Durabrik een eerste Caminotocht met het directieteam, aangevuld met enkele medewerkers.  Deze tocht was een belangrijke stap in de transitie van onze bedrijfscultuur. De directie vond deze ervaring zo uniek, dat we beslist hebben om met alle bedienden een vergelijkbare tocht te maken.Wij kozen Cadzand als locatie en gingen met elk team 2 dagen wandelen onder begeleiding van 2 consultants van Quinx.  Al wandelend is het veel gemakkelijker om met elkaar op een veilige manier in gesprek te gaan.   Doel van elke Team Camino was om de samenhorigheid van het team te verhogen.  Door verschillende oefeningen die al wandelend worden uitgevoerd, verhogen we de zelfkennis van elke deelnemer en het inzicht in hoe het team functioneert.Elk team werkte na de camino een eigen actieplan uit, waarin zij hun toekomstige missie trachten te realiseren.  Ook in de toekomst zullen wij nog teruggrijpen naar deze waardevolle werkvorm in de ontwikkeling van onze teams.’
  Bie de Backer – Directeur HR DurabrikGroup