Fundation en Bond zonder Naam

Project Luisterend Oor

In 2013 kwam Bond Zonder Naam op het pad van de Fundation en Quinx met de vraag naar ondersteuning voor hun project ‘Luisterend Oor’. Dit project kadert binnen het vormingsaanbod van BZN en beoogt de luistercapaciteit in de samenleving te verhogen door middel van het organiseren van workshops gespreid over heel Vlaanderen. Onderzoek uit de eenzaamheidscampagne van Bond zonder Naam wijst immers uit dat 1 op 4 Belgen worstelt met sterke tot zeer sterke gevoelens van sociale eenzaamheid en 1 op 5 met sterke tot zeer sterke gevoelens van emotionele eenzaamheid.

De klik tussen de Fundation en BZN was er meteen. Inhoudelijk is écht luisteren naar mekaar ook in onze eigen organisaties een essentiële bouwsteen voor gezond samenwerken en voor het creëren van verbondenheid en vertrouwen. Op menselijk vlak kwamen we vanaf de eerste vergadering in contact met een ploeg gedreven en bezielde mensen met een gezonde dosis fun.

Ook de wederzijdse win was snel duidelijk: Quinx kon begeleiding bieden op het vlak van in mekaar steken van een boeiende en beklijvende workshop. De medewerkers uit onze bedrijven en eventueel ook hun partners en/of leden van hun familie konden deelnemen aan de workshops. Voor medewerkers in onze organisaties voor wie een opleidingstweedaagse soms een te grote stap is, kon een laagdrempelige workshop van 2h30 een mooie instap zijn in goesting naar meer. En de maatschappelijke win was er ook: we geloven immers dat door de luistervaardigheden van de mensen in onze organisaties te verhogen, we niet alleen bijdragen aan een fijnere werkvloer maar ook aan een meer empatische, zorgzame en verdraagzame samenleving.

Werkwijze

In het voorjaar van 2014 gingen we concreet van start met het selecteren en vormen van de RV’s, de regionale vormingsvrijwilligers van BZN. Vier dagen intensieve opleiding, in het prachtige Metanoia, de Stiltehoeve van BZN in Damme. Chris De Ketelbutter van Tele-Onthaal verzorgde het inhoudelijke luik, ikzelf het procesmatige.

Wat mij raakt bij de regionale vormingsvrijwilligers is de evidentie van hun engagement, hun niet aflatend enthousiasme, het verlangen om bij te leren en te groeien, en ook hun authenticiteit. Leren een workshop geven is een proces van oefenen, vallen en opstaan, je eigen twijfels en angsten en het verlangen het zo goed mogelijk te doen tegenkomen enerzijds en anderzijds beseffen dat elke workshop, hoe goed je ook voorbereid bent, je confronteert met onvoorziene en onverwachte vragen en situaties.

Of we fun gehad hebben: zeker en vast! Voor mezelf was het een plezier om samen met Chris deze groep mensen te coachen, met elk hun eigen verhaal, hun eigen achtergrond en ervaring, en toch zo verbonden in hun engagement voor anderen en in het willen leren en groeien.

De workshops in het najaar waren ronduit een succes: 50 workshops gespreid over heel Vlaanderen, een bereik van meer dan 500 mensen, een wachtlijst van nog eens bijna 300 mensen. En de ploeg vrijwilligers die met veel voldoening en tevredenheid terugkeken op de workshops. Voldoening omdat ze erin geslaagd waren in workshop van 2h30 iets betekenisvol bij te brengen aan anderen, en voldoening omdat ze ook als mens en als facilitator gegroeid waren.

Vervolg

Het was snel duidelijk dat het succes van dit verhaal vroeg om een vervolg. De wachtlijst voor de workshops Empatisch Luisteren was groot (meer dan 300 mensen), de vraag van vele deelnemers naar meer ook.
In 2015 gaan we ‘x2’: 2x zoveel workshops gegeven door 2x zoveel Regionale Vormingsvrijwilligers.

De eerste lichting regionale vormingsvrijwilligers werd ondertussen dit voorjaar door Chris en mezelf klaargestoomd voor het vervolg ‘Verbindend Luisteren’, een nieuwe lichting regionale vormingsvrijwilligers wordt klaargestoomd om hun schouders te zetten onder ‘Empatisch Luisteren’. In het najaar staan maar liefst 100 workshops gepland gespreid over heel Vlaanderen. Inschrijven kan vanaf 1 augustus via de site van BZN.

We hopen zo op een laagdrempelige manier een zinvol steentje bij te dragen om een antwoord te bieden op de ver-individualisering van onze maatschappij.

Foto is gemaakt door Kat Rymenans.

De FUNDATION

De FUNDATION is een fonds waarin 4 bedrijven samenwerken: Durabrik, Gijbels, Schoenen Torfs en Quinx. Het fonds biedt financiële steun en het engagement van de eigen werknemers om non-profit organisaties en NGO’s op een structurele manier te ondersteunen en te helpen hun missie te verwezenlijken. De Fundation streeft naar een optimale uitwisseling van middelen, expertise en ervaringen. Door de vormingen “empathisch luisteren en verbindend luisteren” ook aan te bieden aan hun eigen werknemers en voor elke deelnemer een kansarm gezin te sponsoren vergroot de Fundation de impact van de eenzaamheidscampagne van Bond zonder Naam.

De Bond Zonder Naam

Bond Zonder Naam is een maatschappelijk relevante beweging die het beste in mensen versterkt door concrete hulp te bieden aan mensen in nood. Bond zonder Naam is vooral bekend van de spreuken. Daarnaast maakt de beweging met acties en campagnes het brede publiek en beleid gevoelig voor verborgen onrecht. Met meer dan 200.000 leden, 16.000 facebookfans en 1.000 vrijwilligers te velde is  de positieve boodschap van Bond zonder Naam na meer dan 50 jaar springlevend.