Talk about Pleasure at work

Hierboven staat een video waarin je kan luisteren en kijken naar een presentatie van James Bampfield over Plezier op het werk, plezier in organisaties. De presentatie is n.a.v. het boek: ‘The discipline of pleasure’. Voertaal is engels. De presentatie duurt 18 minten. Het boek is ook in het nederlands vertaald. De titel is: ‘Een les in plezier’.

Alle feedback, vragen en opmerkingen zijn welkom. Stuur deze naar james@quinx.org