fbpx

Facilitators

in de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties

Onze ervaren coaches begeleiden individuen, teams en organisaties bij hun ontwikkeling. Zo willen we bijdragen aan de transformatie naar een samenleving met aandacht voor bewustzijn, verbinding en groei.

Persoonlijke ontwikkeling

Pas als je jezelf kent en weet wat je beweegt, kan jij je eigen pad bepalen. Bewuste keuzes maken. Ondernemen. Groeien. In de trajecten voor persoonlijke ontwikkeling helpen we jou je buikgevoel te herkennen en het om te zetten in duidelijke acties. We creëren een vertrouwensomgeving waarin je nieuwe invalshoeken krijgt aangereikt die je in interactie met de andere deelnemers kan ervaren en toepassen. Je wordt er aangemoedigd om je grenzen te verleggen en vrijer te worden in wie jij ten diepste bent. Bekijk de programma’s →

Leiderschapsontwikkeling

Om de uitdagingen van vandaag aan te gaan en nieuwe kansen te scheppen voor morgen, hebben we een nieuw soort leiderschap nodig. Een leiderschap dat vertrekt vanuit de kracht van een individu, dat met zijn authenticiteit en intensiteit hele gemeenschappen kan beïnvloeden. Voor de leiders van morgen organiseren we meerdaagse coachingsessies en jaarprogramma’s waarin jij (opnieuw) leert te luisteren naar je eigen stem en een authentieke leiderschapsstijl ontwikkelt – één die dicht bij jezelf ligt. Bekijk de programma’s →

Team- & organisatieontwikkeling

Organisaties en teams zijn onderhevig aan verschillende wetten: een organisatie aan de waarden en wetmatigheden van de organisatiecultuur, een team aan de wetten van de groepsdynamica. Met een aanpak afgestemd op jouw organisatie en team(s) gaan we op zoek naar patronen die bepalend zijn voor de groepsdynamiek en kijken we hoe we een draagvlak kunnen creëren voor een duurzame bedrijfsvoering. Als ontwikkelingscoaches beschouwen we het als onze essentiële taak om organisaties te helpen transformeren naar plekken van verbinding, bewustwording en groei met een evenwicht tussen draag- en daadkracht, empathie en moed. De basisprincipes voor deze trajecten: authenticiteit brengt energie, storingen hebben voorrang op inhoud, succesvol leiderschap is afgestemd op het team en de cultuur, en tot slot: wat is er nodig om een organisatie te leiden naar de toekomst? Bekijk de programma’s →

Ons team

De facilitators bij Quinx hebben stuk voor stuk een rijke achtergrond als mens en ruime expertise als ontwikkelingscoach. We geloven elk in het belang van bewust leven en blijven leren, van verbondenheid, enthousiasme en sociale verantwoordelijkheid. We gebruiken uiteenlopende methodes om diepgang te creëren, om je te raken en in beweging te zetten.

Ons maatschappelijk engagement

We zien het als onze verantwoordelijkheid om terug te geven aan de maatschappij. Daarom helpen we vzw’s structureel hun missie te verwezenlijken en verbinden we ons aan initiatieven die onze visie en waarden delen, zoals Silence for Peace, Bedouin Friends en LevensWijs.

Bedouin Friends

Steun een woestijndorp

Bedouin Friends ondersteunt het woestijndorp Serabit, onder meer bij de aanleg van een waterput en onderwijs voor meisjes. De stichting is erkend als goed doel en krijgt medewerking van ontwikkelingsorganisatie DISOP. Wie het dorp wil helpen, kan dat via de Facebookpagina of micky@quinx.org.

Circles of Connection

Bruggen bouwen tussen 'wij' en 'zij'.

“Circles of Connection” is een project met en voor vluchtelingen in Griekenland. We brengen mensen hier in contact met mensen daar, om dialoog en warme verbinding te stimuleren. Daarbij willen we de mensen daar een stem, een gezicht geven. En waargebeurde verhalen delen, niet geleid door angst voor het onbekende. Door elkaar op een persoonlijker niveau te leren kennen, willen we een nieuw verhaal creëren. Een verhaal over menselijke waardigheid en vriendelijkheid. Voor meer info zie onze facebook pagina  of mail celeste@quinx.org of anja@quinx.org.

LevensWijs

Stimuleer ouderenparticipatie

LevensWijs verbindt de wijsheid en ervaring van ouderen met de kracht en levensenergie van jongeren. Samen met (semi-)professionele artiesten vertaalt de stichting het levensverhaal van ouderen in muziekstukken, gedichten, foto’s, schilderijen … Meer informatie via anja@quinx.org of op www.levenswijs.org.

Silence for Peace

Breng vrede in jezelf en de wereld

Silence for Peace wil vrede brengen in het hart van ieder mens door mensen uit te nodigen om heel eventjes stil te worden. De stichting meent net als Quinx dat we zowel externe als interne oplossingen nodig hebben als we samen willen bouwen aan vrede in de wereld. Meer info op www.silenceforpeace.org.

Bond zonder Naam

Draag bij aan een solidaire samenleving

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden en kansen creëren voor mensen in kansarmoede, eenzaamheid en gevangenschap. Wij ondersteunen hen met het programma ‘Gewoon zijn’, een samenwerking met Natuurpunt en een coachingproject in gevangenissen. Meer info over vrijwilligerswerk en financiële steun op www.bzn.be.

Wil jij ook een van deze initiatieven steunen?
Of heb je een vraag over onze programma’s?

Contacteer ons →

Quinx België

Leopoldstraat 40 bus 3
2550 Kontich
+32 495 51 78 99

Casa Cato (coachingruimte Mechelen)
Frederik de Merodestraat 26
2800 Mechelen

Quinx Nederland

Valklaan 33
5272 RX Sint-Michielsgestel
+31 64 18 18 625